• Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Subcribe to Our RSS Feed
Przeglądaj "Aktualności"

Zapisy na kursy do licencji pilota szybowcowego i samolotowego

Sty 9, 2018   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego zaprasza na szkolenia szybowcowe do licencji SPL i LAPL(S) oraz samolotowe do licencji PPL(A) i LAPL(A). Aktualnie prowadzimy zapisy na kursy, które rozpoczną się w marcu 2018r.

 

Kurs podstawowy do licencji pilota szybowcowego (teoria i praktyka) SPL i LAPL(S)

W trakcie szkolenia u nas zdobędziesz podstawową wiedzę niezbędną do wykorzystania w przyszłej karierze pilota, mechanika, technika, konstruktora, inżyniera lotniczego. Szkolenie szybowcowe może być dla Ciebie pierwszym krokiem w wielkiej karierze lotniczej. Pozwoli zweryfikować predyspozycje do wykonywania zawodu pilota, a jako przyszłemu mechanikowi czy inżynierowi lotniczemu pozwoli zdobyć wiedzę i zrozumieć wiele zasad i mechanizmów rządzących w lotnictwie.

Szkolenie podstawowe to około dwumiesięczny okres szkolenia teoretycznego (56 godzin wykładów w systemie weekendowym) i drugi miesiąc praktyki – w tym czasie uzyskasz III klasę wyszkolenia szybowcowego i będziesz mógł się poszczycić pierwszymi dziesięcioma lotami samodzielnymi. Kolejny etap szkolenia w życiu szybownika to zdobycie licencji. Ten okres trwa około roku, w trakcie którego będziesz zdobywał kolejne uprawnienia niezbędne do uzyskania licencji pilota szybowcowego. Licencja umożliwi Ci bez nadzoru instruktora pilotowanie szybowców, szybowców z napędem a po odbyciu dodatkowego szkolenia także pilotowanie motoszybowców.

Wymagania wstępne

Kandydat przystępujący do szkolenia w celu uzyskania licencji pilota szybowcowego SPL lub pilota szybowcowego rekreacyjnego LAPL(S) musi:

 • w dniu pierwszego samodzielnego wylotu mieć ukończone 14 lat,
 • posiadać orzeczenie lekarskie:
  • co najmniej 2 klasy w przypadku ubiegania się o licencję pilota szybowcowego SPL lub musi zostać zapoznany (potwierdzając fakt zapoznania się podpisanym własnoręcznie stosownym oświadczeniem) z wymogiem posiadania właściwego orzeczenia lekarskiego nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia,
  • orzeczenie LAPL w przypadku ubiegania się o licencję pilota szybowcowego rekreacyjnego LAPL(S)

Lista lekarzy orzeczników, u których można wykonać niezbędne badania, oraz zakres badań.

Wymagania krajowe i wymagania dodatkowe OSL-AROW:

 • kandydaci którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą przekazać do OSL-AROW wypełnione i podpisane (w obecności notariusza) oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów zawierające ich zgodę na szkolenie lotnicze w zakresie do licencji SPL lub LAPL(S).

Szkolenie teoretyczne

Pierwsza część, teoretyczna, obejmuje cykl wykładów poświęconych wiedzy lotniczej. Wykłady odbywają się w sali wykładowej w budynku aeroklubu, w trybie weekendowym i trwa około dwóch miesięcy. Szkolenie teoretyczne kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym wiedzę kandydata.

Szkolenie obejmuje następujące dziedziny lotnictwa:

 1. Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego
 2. Człowiek – możliwości, ograniczenia
 3. Meteorologia
 4. Łączność
 5. Zasady lotu
 6. Procedury operacyjne
 7. Wykonanie i planowanie lotu
 8. Ogólna wiedza o statku powietrznym
 9. Nawigacja
 10. Ogólne bezpieczeństwo lotów
 11. System zarządzania bezpieczeństwem

Szkolenie praktyczne

Warunkiem dopuszczenia do szkolenia praktycznego jest zaliczenie egzaminu z wiedzy teoretycznej. Loty szkoleniowe w naszym ośrodku odbywają się na dwumiejscowych laminatowych szybowcach typu Puchacz i drewnianych typu Bocian. Starty odbywają się za samolotem lub wyciągarką szybowcową.

W ramach szkolenia praktycznego realizowane są zadania wg Programu szkolenia m.in.: start za wyciągarką, nauka lotu po prostej, technika zakrętów, lądowania, budowa kręgu nadlotniskowego, sytuacje niebezpieczne podczas startu, wyprowadzanie z korkociągu, loty sprawdzające, loty samodzielne. Praktyczne szkolenie szybowcowe trwa kilka tygodni, w zależności od warunków atmosferycznych oraz dyspozycyjności ucznia pilota. Uczeń ustala z instruktorem dogodne dla siebie terminy lotów, tak aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym i odpowiadającym mu terminie.

W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa loty szkoleniowe są wykonywane w możliwie spokojnych warunkach atmosferycznych co jest możliwe we wczesnych godzinach rannych (5-10) i popołudniowych (17-20).

Szkolenie za wyciągarką

Najtańszy rodzaj szkolenia szybowcowego. W jego ramach uczeń pilot odbywa minimum 40 lotów z instruktorem oraz 10 samodzielnie. Koszt takiego szkolenia to 2990 PLN.

Szkolenie kończy się uzyskaniem III klasy wyszkolenia przez ucznia-pilota szybowcowego z uprawnieniem do startu za wyciągarką. Po jej uzyskaniu rozpoczyna się dalsze szkolenie do licencji pilota szybowcowego. Licencję można uzyskać po wylataniu 15-ciu godzin, wykonaniu przelotu 100 km z instruktorem lub 50km samodzielnie oraz zdaniu egzaminu państwowego.

Szkolenie na holu za samolotem

Szkolenie przebiega podobnie jak w przypadku szkolenia za wyciągarką. W jego ramach uczeń – pilot odbywa minimum 25 lotów z instruktorem oraz 10 samodzielnie.  Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnień ucznia-pilota szybowcowego z uprawnieniem do startu za samolotem.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Wypełnij formularz i prześlij go do nas mailem
Skontaktujemy się z Tobą przed rozpoczęciem kursu by uzgodnić szczegóły. 

Masz pytania, wątpliwości, chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej?
Pytaj śmiało, jesteśmy do Twojej dyspozycji
biuro@aeroklub.rybnik.pl , tel. – 32 4218426, 530 565 201, 324218189

UWAGA PROMOCJA! – sprawdź szczegóły

DLA MŁODZIEŻY DO LAT 20 PEŁNE SZKOLENIE SZYBOWCOWE ZA WYCIAGARKĄ (TEORIA + PRAKTYKA)

1800 PLN

PODSTAWOWE SZKOLENIE SZYBOWCOWE ZA WYCIĄGARKĄ (DO 40 LOTÓW Z INSTRUKTOREM, 10 LOTÓW SAMODZIELNYCH)

Szkolenie teoretyczne
Szkolenie stacjonarne w siedzibie Aeroklubu ROW 600 PLN
Szkolenie podstawowe metodą e-learning – SPL, LAPL(S) – Szkoła lotnicza AVIONER avioner.pl
Szkolenie praktyczne 2990 PLN

PODSTAWOWE SZKOLENIE SZYBOWCOWE ZA SAMOLOTEM (DO 25 LOTÓW Z INSTRUKTOREM, 10 LOTÓW SAMODZIELNYCH)

Szkolenie teoretyczne
Szkolenie stacjonarne w siedzibie Aeroklubu ROW 600 PLN
Szkolenie podstawowe metodą e-learning – SPL, LAPL(S) – Szkoła lotnicza AVIONER avioner.pl
Szkolenie praktyczne
– szkolenie podstawowe 6 500 PLN
– szkolenie podstawowe – młodzież ucząca się, do 23 lat mieszkańcy województwa śląskiego pod warunkiem otrzymania dotacji 5 500 PLN

Kurs podstawowy do licencji pilota samolotowego (teoria i praktyka) PPL(A) i LAPL(A)

Celem szkoleń jest uzyskanie przez ucznia-pilota praktycznych umiejętności wykonywania wszystkich czynności lotniczych pilota na ziemi i w locie w zakresie i na poziomie wymaganym do wydania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) lub licencji pilota lekkich samolotów LAPL(A). Kurs teoretyczny to 100 godzin wykładów w systemie weekendowym, które odbywają się na lotnisku naszego Aeroklubu, w sali wykładowej. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej, rozpoczyna się część praktyczna, w czasie której uczniowie ustalają z instruktorem dogodne dla siebie terminy lotów, tak aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym i odpowiadającym im terminie.

Wymagania wstępne

Kandydat przystępujący do szkolenia w celu uzyskania licencji pilota szybowcowego PPL lub pilota rekreacyjnego LAPL(A) musi:

 • w dniu pierwszego samodzielnego wylotu mieć ukończone 16 lat,
 • posiadać orzeczenie lekarskie:
  • co najmniej 2 klasy w przypadku ubiegania się o licencję pilota PPL lub musi zostać zapoznany (potwierdzając fakt zapoznania się podpisanym własnoręcznie stosownym oświadczeniem) z wymogiem posiadania właściwego orzeczenia lekarskiego nie później niż przed dniem wykonania pierwszego lotu samodzielnego,
  • orzeczenie LAPL w przypadku ubiegania się o licencję pilota rekreacyjnego LAPL(A)

Lista lekarzy orzeczników, u których można wykonać niezbędne badania, oraz zakres badań.

Wymagania krajowe i wymagania dodatkowe OSL-AROW:

 • kandydaci którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą przekazać do OSL-AROW wypełnione i podpisane (w obecności notariusza) oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów zawierające ich zgodę na szkolenie lotnicze w zakresie do licencji PPL lub PPL(A).

Szkolenie teoretyczne

Pierwsza część, teoretyczna, obejmuje cykl wykładów poświęconych wiedzy lotniczej. Wykłady odbywają się w sali wykładowej w budynku aeroklubu, w trybie weekendowym i trwa około dwóch miesięcy. Szkolenie teoretyczne kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym wiedzę kandydata. Zaliczenie egzaminu jest warunkiem koniecznym by przejść do części praktycznej.

Szkolenie obejmuje następujące dziedziny lotnictwa:

 1. Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego
 2. Człowiek – możliwości, ograniczenia
 3. Meteorologia
 4. Łączność
 5. Zasady lotu
 6. Procedury operacyjne
 7. Wykonanie i planowanie lotu
 8. Ogólna wiedza o statku powietrznym
 9. Nawigacja
 10. Ogólne bezpieczeństwo lotów
 11. System zarządzania bezpieczeństwem

Szkolenie praktyczne

Loty szkoleniowe w naszym ośrodku odbywają się na samolocie Cessna 172C. Uczniowie umawiają się na loty indywidualnie,  bezpośrednio z instruktorem prowadzącym ustalając dogodne dla siebie terminy lotów, tak aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym i odpowiadającym im terminie. Terminy rozpoczęcia szkolenia praktycznego dla osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego do PPL(A) ustalamy indywidualnie.

Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) musi wykonać co najmniej 45 godzin lotu ogółem jako pilot samolotów:

 • minimum 25 godzin podczas lotów z instruktorem,
 • minimum 10 godzin podczas lotów samodzielnych pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż lotnisko odlotu.

Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota lekkich statków powietrznych na samoloty LAPL(A) musi wykonać co najmniej 30 godzin szkolenia w locie na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, w tym co najmniej:

 • minimum 15 godzin szkolenia w locie z instruktorem na klasie statku powietrznego, jaka będzie użyta do przeprowadzenia egzaminu praktycznego,
 • minimum 6 godzin podczas lotów samodzielnych pod nadzorem, w tym co najmniej 3 godziny czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 150 km (80 mil morskich), podczas którego wykonać 1 lądowanie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko odlotu.

Do czego upoważnia licencja LAPL ?

Posiadacz licencji LAPL jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy (PIC) w operacjach niekomercyjnych na odpowiedniej kategorii statku powietrznego – czyli w naszym przypadku samoloty albo szybowce.

Posiadacz licencji samolotowej LAPL(A) jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy samolotów jednosilnikowych tłokowych lądowych lub motoszybowców turystycznych o maksymalnej poświadczonej masie startowej 2000 kg lub mniej, przewożących maksymalnie 3 pasażerów, w taki sposób, że na pokładzie statku powietrznego nigdy nie znajdują się więcej niż 4 osoby, czyli w praktyce obejmuje to wszystkie 2 i 4 miejscowe samoloty, w tym także samoloty ultralekkie.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Wypełnij formularz i prześlij go do nas mailem
Skontaktujemy się z Tobą przed rozpoczęciem kursu by uzgodnić szczegóły. 


PODSTAWOWE SZKOLENIE SAMOLOTOWE – PPL(A), LAPL(A)

Szkolenie teoretyczne
Szkolenie stacjonarne w siedzibie Aeroklubu ROW 1260 PLN
Szkolenie podstawowe metodą e-learning – PPL(A), LAPL(A) – Szkoła lotnicza AVIONER avioner.pl
Szkolenie praktyczne
Szkolenie praktyczne do licencji PPL(A) – 45 godzin nalotu 24 300* PLN
Szkolenie praktyczne do licencji LAPL(A) – 30 godzin nalotu 16 200* PLN
* – przy wpłacie jednorazowej 5% upustu

Masz pytania, wątpliwości, chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej?
Pytaj śmiało, jesteśmy do Twojej dyspozycji
biuro@aeroklub.rybnik.pl , tel. – 32 4218426, 530 565 201, 324218189

Spotkanie Opłatkowe

Gru 14, 2017   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Zapraszamy wszystkich członków Aeroklubu ROW na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w piątek 15 grudnia w lotniskowym Bistro Podniebienie. Początek o godzinie 17:00. Jak zawsze, mile widziane specjały własnej produkcji. Zapraszamy serdecznie!

Mikołajkowe Zawody na Celność Lądowania

Gru 1, 2017   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Zapraszamy serdecznie wszystkich pilotów na coroczne Mikołajkowe Zawody na Celność Lądowania, które odbędą się w sobotę 9 grudnia. Zaczynamy o godzinie 9:00.

Starty będą odbywały się za wyciągarką, zasady rozgrywania zawodów takie same jak w poprzednich latach. Dla najlepszych m.in. okolicznościowe medale. Pomysły na dodatkowe atrakcje mile widziane 🙂

Od godz. 8:30 czynne będzie lotniskowe Bistro Podniebienie, więc zapraszamy od samego rana na gorącą kawę/herbatę/jajecznicę.
Dostępne będą również talony na „zestaw pilota” (kawa, ciastko, gorący posiłek, dowolny napój z lodówki Coca-Cola) w cenie 20 zł. Zwycięzca nie płaci 😛

Wpisowe: 0 zł
W dniu zawodów nie będziemy wykonywali lotów widokowych z pasażerami.

Do zobaczenia na lotnisku!

Cztery medale naszych modelarzy

Lis 9, 2017   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Sezon 2017 dla naszych modelarzy startujących w klasie F1E dobiegł końca. W sobotę 4.11.2017 rozegrano zaległe Mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych. Nasi modelarze zdobyli
4 medale. Miłosz Tomecki brązowy medal indywidualnie w grupie jun. mł. a Franek Krakowczyk brązowy medal indywidualnie w grupie jun. Natomiast drużyna w składzie: Miłosz Tomecki, Franek Krakowczyk i Bartek Guziuk srebrny medal w grupie jun. mł. a drużyna w składzie: Milosz Tomecki i Franek Krakowczyk brązowy medal w grupie juniorów.
Równolegle rozegrano Mistrzostwa Śląska modeli w klasie modeli F1E o Puchar Starosty Rybnickiego w obsadzie międzynarodowej. W grupie seniorów Eugeniusz Słomka zajął 3 miejsce a Jan
Pietrzykowski 6 miejsce, w grupie juniorów 3 miejsce zajął Franciszek Krakowczyk a w grupie jun.mł. 3 miejsce zajął Miłosz Tomecki.

Kursy do licencji pilota szybowcowego i samolotowego

Paź 25, 2017   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego zaprasza na szkolenia szybowcowe do Licencji Pilota Szybowcowego SPL i Licencji pilota Samolotowego PPL(A) i LAPL(A). Aktualnie prowadzimy zapisy na kursy, które rozpoczną się w marcu 2018r.

Szkolenia będą prowadzone na lotnisku w Rybniku Gotartowicach w soboty i niedziele. Obejmują 60 godzin wykładów dla pilotów szybowcowych i 100 godzin wykładów dla pilotów samolotowych. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia rozpoczniemy szkolenia praktyczne na szybowcach i samolotach.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

biuro@aeroklub.rybnik.pl, wyszkolenie@aeroklub.rybnik.pl
Telefon kontaktowy – 32 4218426, 530 565 201, 32 4218189

Dokładna data rozpoczęcia kursów oraz cennik zostanie podana na stronie internetowej w późniejszym terminie.

Dzień Otwarty Aeroklubu ROW

Sie 28, 2017   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Zapraszamy w niedzielę 3 września na Dzień Otwarty Aeroklubu ROW. W godzinach 10 – 18 otworzymy dla Was bramy hangaru. Będzie to świetna okazja by obejrzeć samoloty i szybowce z bliska, porozmawiać z instruktorami, zrobić fajne zdjęcia. W programie między innymi zwiedzanie hangarów, wystawa sprzętu lotniczego, loty widokowe samolotem i szybowcem, piknik modelarski z pokazami w locie, konkursami dla dzieci.  Na miejscu gastronomia oferująca m.in. ciepłe i zimne napoje, lody, pizzę.
Wstęp i parking bezpłatne. Zapraszamy!
Dzien Otwarty Aeroklub ROW

Medal w Mistrzostwach Świata Modeli Szybowców klasy F1E

Sie 27, 2017   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

W dniach 20-27.08.2017 w rumuńskiej miejscowości Turda (Transylwania) rozgrywane były konkurencje Mistrzostw Świata seniorów w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie.Do rywalizacji przystąpiło 11 reprezentacji narodowych(USA, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Polska). W składzie trzyosobowej ekipy polskiej znalazł się rybniczanin, członek Aeroklubu ROW Rybnik Franciszek Kańczok oraz 2 gliwiczan, Stanisław Kubit i Jacek Zurowski. Po pięciu zaciętych konkurencjach w trudnych,złożonych warunkach pogodowych reprezentacja Polski zgromadziła najwięcej punktów zdobywając złoty medal i tytuł Drużynowych Mistrzów Świata. Na drugim stopniu podium stanęli Słowacy a na trzecim Rumuni.

Gratulujemy!

IMG_3615 IMG_3620 IMG_3629 IMG_3707

Zaproszenie na zawody

Lip 10, 2017   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Aeroklub ROW zaprasza do udziału w Zawodach O Puchar Polski Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie F1E. Zawody zostaną rozegrane w dniach 12-13.08.2017 w okolicach Toszka. Zawody zostaną rozegrane w kategoriach wiekowych Senior, Junior, Junior Młodszy.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ważną licencję sportową modelarza lotniczego na rok 2017.

Modele juniorów młodszych muszą spełniać nast. warunki:

 1. Rozpiętość skrzydeł maksimum 2 metry.
 2. Model musi być wykonany z drewna,z wyjątkiem kadłuba, który może być wykonany z tworzyw sztucznych.
 3. Model nie może być wyposażony w system dynamicznego startu typu floop lub bount system.

Juniorzy młodsi wykonują 3 loty po 120 sek. Ilość kolejek oraz czas lotu poszczególnych kolejek określi Komisja Sędziowska. Zbiórka uczestników zawodów na stacji benzynowej k.Toszka, wyjazd na miejsce rozgrywania zawodów o godz 09:00.

Godz 10:00 – 16:00 rozgrywanie 3 do 5 kolejek lotów, w zależności od pogody.

Wpisowe: Senior-40 zł, junior-20- zł, junior młodszy-5 zł.

Sędzia Główny – Tadeusz Milewski, Organizator –  Wiesław Dziuba.

Michał Dudek II wicemistrzem Polski w klasie F3J/M

Lip 10, 2017   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

23 czerwca w Gliwicach odbyły się Mistrzostwa Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych. Bardzo udanie zaprezentowali się rezprezentanci rybnickiego MDK – Michał Dudek został II wicemistrzem w klasie F3J/M, a Artura Liszka zajął VII miejsce, tuż za finałową szóstką. Gratulujemy sukcesu! Wielkie podziękowania dla całego zespołu pomocników, dzięki którym moziwy był start modeli: Paulinie Wojaczek, Szymonowi Wojaczek, Mateuszowi Cincio.

Dni Aeroklubu 2017 za nami

Cze 20, 2017   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Kolejna, czwarta już edycja Pikniku Lotniczego Dni Aeroklubu za nami. Jako organizatorzy chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że taka impreza mogła zagościć na rybnickim lotnisku. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę osób aktywnie zaangażowanym w pomoc w bezpośrednim przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy – członkom i pracownikom Aeroklubu ROW, grupie Rybnickiego Klubu Paralotniowego, oraz wszystkim pozostałym osobom, które poświęciły swój czas i energię!

Osobne podziękowania kierujemy w stronę władz Miasta Rybnika, Sponsorów, Partnerów i Patronów imprezy, Rad dzielnic Gotartowice i Rybnicka Kuźnia, OSP Gotartowice, OSP Kłokocin.

Dziękujemy oczywiście również pilotom oraz wspaniałej publiczności, za liczne przybycie i stworzenie miłej, rodzinnej atmosfery. Mamy nadzieję, że atrakcje przygotowane przez nas pozostaną w Waszej pamięci na długo, a przynajmniej do następnego roku!

Strony:«1234567...14»