• Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Subcribe to Our RSS Feed

Członkostwo

 1. Członkowie zwyczajni opłacają składki:

  1. Osoby powyżej 23 lat:

   • składki na cele stowarzyszeniowe i na rzecz Aeroklubu Polskiego – płatne jednorazowo;

  2. Osoby do 23 lat:

   • składki na cele stowarzyszeniowe i na rzecz Aeroklubu Polskiego – płatne jednorazowo;

 2. Członkowie stowarzyszeni, którzy wykonywać będą loty na sprzęcie A. ROW lub uczestniczyć w innych działaniach ujętych w dokumentach operacyjnych A. ROW (szkolenia, egzaminy) zobowiązani są do wniesienia opłaty stowarzyszeniowej. Osoby rozpoczynające po raz pierwszy szkolenie podstawowe w A ROW nie wnoszą opłaty stowarzyszeniowej.

 3. Osoby wstępujące w poczet członków Aeroklubu ROW zobowiązane są do wpłaty wpisowego. Wpisowe dotyczy również osób, które zaprzestały opłacania składek członkowskich lub opłat stowarzyszeniowych (przerwa powyżej 12 miesięcy), a zamierzają uczestniczyć w działaniach ujętych w dokumentach operacyjnych A. ROW. Istnieje możliwość zwolnienia z wpłaty wpisowego pod warunkiem uregulowania składek lub opłat za lata przerwy. Osoby rozpoczynające po raz pierwszy szkolenie podstawowe w A ROW zwolnione są z wpłaty wpisowego.

Aktualny cennik składek i opłat w Aeroklubie ROW

Załącznik – deklaracja członkowska – podanie