• Kamery Online
  • Kamery Online
  • Kamery Online
  • Subcribe to Our RSS Feed

Działalność Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego

maj 16, 2013   //   autor Pirat   //   Artykuły

Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego swoją działalność prowadzi od 45 lat. Został powołany przez Aeroklub Polski 1 stycznia 1964 roku – wtedy jako 36 Aeroklub regionalny.

A ROW umożliwia szkolenia od podstaw do licencji pilota szybowcowego, samolotowego turystycznego, pilota balonowego oraz oferuje zdobycie świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego. Wszystkie kursy prowadzone są w oparciu o certyfikat organizacji szkolenia lotniczego. Aeroklub posiada również licencję klubu sportowego, umożliwiającą jego członkom udział w zawodach krajowych jak i międzynarodowych.
Na temat tutejszego Aeroklubu oraz jego działalności informacji udzielił pan Lucjan Fizia – szef wyszkolenia A ROW, będący instruktorem szybowcowym i samolotowym. Swoją wiedzą podzielił się także pan Artur Tenenberg, który związany z lotnictwem jest około 30 lat, początkowo w Aeroklubie Wrocławskim, a od 1,5 roku działający w Aeroklubie Rybnickim jako instruktor szybowcowy.
Na dzień dzisiejszy Aeroklub posiada szybowce szkoleniowe dwumiejscowe typu Bocian i Puchacz. Poza tym znajdują się tutaj szybowce takie jak Pirat, Junior, Cobra, Jantar, a także Fox i Swift, na których członkowie Aeroklubu startują na zawodach rangi Mistrzostw Świata czy Europy. Do holowania szybowców używane są samoloty takie jak Zlin 526, Wilga oraz Cessna 185. Sekcja spadochronowa korzysta z An-2, a szkolenia samolotowe przeprowadzane są na samolotach Cessna. W hangarach w Aeroklubie oprócz sprzętu szkoleniowego i treningowego, znajduje się wiele samolotów oraz szybowców prywatnych.

Większość kursów organizowana jest wiosną, na przełomie lutego i marca. Zapisy trwają już od stycznia. Wraz z początkiem marca rozpoczynają się szkolenia teoretyczne.
Aby ukończyć kurs szybowcowy, trzeba w ciągu 60 godzin zajęć teoretycznych zdobyć wiedzę z zakresu 10 przedmiotów – takich jak m.in. prawo lotnicze, meteorologia, nawigacja, czy planowanie lotu. Materiał ten musi zostać opanowany przez przyszłych adeptów lotnictwa. Teoretyczny kurs samolotowy trwa 130 godzin, tutaj zakres przekazywanego materiału jest dużo większy. Zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia spadochronowego trwają 18 godzin.

Do tej pory osoby zapisujące się na kursy musiały kończyć w danym sezonie 16 lat. Był to warunek aby wykonać loty samodzielne. Aktualnie nastąpiły zmiany w przepisach dotyczące wieku i jeżeli uda się przed rozpoczęciem przyszłego sezonu dostosować dokumenty szkoleniowe, to na kurs szybowcowy będą mogły się zapisywać osoby, które ukończyły 14 lat. Kandydaci przed rozpoczęciem lotów, w ramach szkolenia samolotowego, szybowcowego i spadochronowego muszą przejść badania lotnicze, a także posiadać lub w danym sezonie uzyskać wykształcenie gimnazjalne.

Uwieńczeniem każdego z kursów jest egzamin wewnętrzny. Sprawdzenie wiedzy teoretycznej z zakresu szybowców i samolotów odbywa się w ramach testów na komputerach, w podobnym sposób jak w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Egzaminy po ukończeniu kursu spadochronowego są przeprowadzane w wersji tradycyjnej – „papierowej”.

Po zdaniu egzaminów wewnętrznych kandydaci mogą przystąpić do szkolenia praktycznego.
Kurs szybowcowy przebiega etapowo. Na początku uzyskuje się uprawnienia do lotów holowanych i trzeba wykonać około 40 – 50 lotów, w tym 10 samodzielnych. Jest to tzw. szkolenie podstawowe. Gdy kandydat zamierza zdobyć licencję pilota szybowcowego, musi przejść kolejne szkolenia, polegające na doskonaleniu techniki lądowania i wykorzystywania prądów termicznych. Trzeba wykonać minimum 35 godzin lotów, w tym 15 godzin samodzielnie w co najmniej 40 lotach, a także wykonać co najmniej 50 km przelot. Są to warunki minimalne do ukończenia szkolenia. Uzyskuje się wtedy zaświadczenie o jego ukończeniu, które jest potrzebne kandydatowi do składania dokumentów o wydanie licencji pilota szybowcowego.
W szkoleniu samolotowym nie ma podziału na etap podstawowy i dalszy, do licencji. Wraz z ukończeniem szkolenia kandydat uzyskuje zaświadczenie, które jest potrzebne do ubiegania się o licencję pilota samolotowego turystycznego. Podczas wszystkich lotów szkoleniowych trwających około 45 godzin, pilot musi wykonać cykl zadań, ćwiczeń wymaganych do zdobycia licencji turystycznej.
Po ukończeniu teoretycznego kursu spadochronowego kandydat wykonuje 3 skoki na linie, wtedy spadochron otwiera się samoczynnie. Te trzy skoki pozwalają kandydatowi zadecydować, czy nadal spadochroniarstwo go interesuje, czy też już wystarczy wrażeń. Aby ubiegać się o wydanie świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego kandydat musi opanować sterowanie ciałem w czasie swobodnego opadania, a także wykonywanie bezpiecznych i celnych lądowań.

Aeroklub Rybnicki może organizować również kursy balonowe, jednak od kilku lat nie było chętnych do takiego szkolenia.
Koszty wszystkich szkoleń muszą pokryć ich uczestnicy, a niestety nie są to koszty małe. W przypadku podstawowego szkolenia szybowcowego jest to prawie 5000 zł (teoria i praktyka), samolotowego – grubo ponad 20 000 zł. a spadochronowego – prawie 1000 zł. Szkolenie balonowe również jest dość drogie, na poziomie podobnym do szkolenia samolotowego.
Aby brać udział w szkoleniach dana osoba musi być członkiem Aeroklubu. (Zgodnie z prawem lotniczym Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego może szkolić tylko członków stowarzyszenia). Członkowie Aeroklubu dzielą się na stowarzyszonych i zwyczajnych. Członkowie stowarzyszeni są uprawnieni do korzystania na równych prawach z sprzętu, zaplecza, ale mają ograniczone prawa wyborcze w sensie wybierania zarządu oraz głosowania w sprawach uchwał. W późniejszym czasie mogą oni ubiegać się o zmianę statusu, czyli o zostanie członkiem zwyczajnym, posiadającym wszystkie wyżej wymienione prawa.

Pod patronatem Aeroklubu działa sekcja modelarska. Modelarnie znajdują się na terenie okolicznych miast m.in. Żor, Rybnika. Na terenie lotniska są m.in. wypuszczane latające modele samolotów, szybowców. Niekiedy na lotnisku oprócz latających modeli przedstawiających czasem „historię w pomniejszeniu” np. Fokker DR 1, na którym latał Czerwony Baron, czyli Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen można zobaczyć osoby prywatne latające na motolotniach lub paralotniach.

Działania sekcji Aeroklubu Rybnickiego, a także rezultaty szkoleń i kursów można było podziwiać na pokazach lotniczych. W tym roku wraz z obchodami Dni Rybnika 14 czerwca piloci, skoczkowie spadochronowi, a także modelarze zaprezentowali swoje umiejętności na tutejszym lotnisku. Pokazy lotnicze miały również miejsce podczas obchodów 45-lecia Aeroklubu, które odbyły się 28 sierpnia 2009 roku.

Monika Bobrzyk

Comments are closed.