• Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Subcribe to Our RSS Feed
Przeglądaj "Aktualności"

Młodzi Modelarze-lotnicy na Start

cze 8, 2022   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Sekcja modelarska Aeroklubu ROW zaprasza na coroczne zawody modeli latających: “Młodzi Modelarze-lotnicy na Start”. Zawody odbędą się w dniu 12 .o6. 2022r. na lotnisku Aeroklubu ROW, o godz. 10:00. Startują modele: F1AM- jaskółki
                                                       F1H – małe  formy
                                                       F3-JM- szybowce RC
                                                       S6A- rakiety z taśmą
Zapraszamy także zawodników niezrzeszonych. Podczas zawodów będzie możliwość zakupu modeli rakiet oraz silników do rakiet. Dla zainteresowanych kontakt pod tel. 602 219 049. 

Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu ROW

maj 9, 2022   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Informujemy, że został ustalony termin Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu ROW.
Termin obrad wyznaczono na dzień 27.05.2022 (piątek), na godzinę 19:00, termin rezerwowy godz. 19:15.

Miejsce spotkania: sala wykładowa w hangarze, Lotnisko Gotartowice.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu ROW.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zgromadzenia Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przyjęcie porządku obrad.
 9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu ROW z działalności Aeroklubu ROW za 2021 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu ROW za 2021 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu ROW za 2021 rok.
 12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Aeroklubu ROW z działalności Zarządu za rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu ROW za rok 2021
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021
 16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
 17. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 18. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków.
 19. Zamknięcie obrad

Udany start naszych modelarzy w klasie F1E

maj 3, 2022   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

W dniach 23 i 24 kwietnia w Nowym Targu rozegrano dwie imprezy o Puchar Polski . W sobotę w zawodach organizowanych przez Aeroklub ROW 3 miejsce zajął F. Kańczok, 6 miejsce Sł. Masarczyk, 7 miejsce B. Okrent. W grupie juniorów Fr. Krakowczyk był trzeci a w grupie juniorów młodszych 2 miejsce zajął M. Głowacki a 3 miejsce  M. Pustelnik.
W niedziele w bardzo trudnych warunkach ( wiatr do 10m/s) 2 miejsce zajął F. Kańczok a Sł. Masarczyk miejsce 4. Wśród juniorów Fr. Krakowczyk był czwarty a w konkurencji juniorów młodszych zwyciężył Jakub Szczesiek trzeci był Szymon Szczesiek. Wszyscy juniorzy to wychowankowie modelarni MOSiR Żory prowadzonej przez instruktora Jana Pietrzykowskiego 

Spotkanie organizacyjne szybowników

mar 25, 2022   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Nowe władze Sekcji Szybowcowej Aeroklubu ROW zapraszają na przedsezonowe spotkanie organizacyjne w SOBOTĘ 26.03 o godzinie 16:00. Spotkanie odbędzie się w sali szkoleniowej w hangarze.

Ubezpieczenia NNW

mar 17, 2022   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Osoby zainteresowane przystąpieniem do grupowego ubezpieczenia NNW, prosimy o opłacenie składki do końca marca. Koszt w wersji podstawowej 51 PLN, wyższe ubezpieczenie – wysokość składki zgodnie z warunkami podanymi poniżej.

Przedmiot ubezpieczenia – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (PZU SPORT)
Podstawa prawna:
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU NNW – ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/319/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.
Forma ubezpieczenia – zbiorowe
Czas ochrony – ograniczony + droga, wykonywanie czynności lotniczych (podczas zawodów, pokazów, treningów doskonalenia, szkolenia), udział w szkoleniu, konferencji.
Klasa ryzyka – uprawianie sportów lotniczych

Warunki programu:

 • w roli ubezpieczającego występuje Aeroklub, stowarzyszenie lotnicze, a ubezpieczonym jest konkretny sportowiec (zawodnik),
 • okres odpowiedzialności minimum od dnia następnego po zgłoszeniu, polisy roczne,
 • czas ochrony ograniczony + droga, 5 klasa ryzyka, 1 wariant trwałego uszczerbku,
 • Zakres terytorialny – Świat
 • składki:
  SU 20 000 –składka 51 zł
  SU 40 000 – składka 209 zł
  SU 60 000 – składka 432 zł
  SU 100 000 – składka 758 zł

Nowy zarząd Sekcji Szybowcowej

mar 15, 2022   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

W sobotę 12.03 odbyły się wybory do zarządu sekcji szybowcowej.

W wyniku glosowania Przewodniczącym sekcji został: Filip Kolorz, Sekretarzem Tomasz Pawelec a Skarbnikiem Artur Brzeski. Gratulujemy.

Nowe władze sekcji zapraszają na przedsezonowe spotkanie organizacyjne w SOBOTĘ 26.03. Dokładną godzinę i szczegóły spotkania podamy w późniejszym terminie.

Druga sesja KWT

mar 15, 2022   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Informujemy, że druga sesja (poprawka i dla tych, którzy nie brali udziału w pierwszej) egzaminów KWT odbędzie się w sobotę 19.03.2022 o 14:30.

Konferencja Lotno-Techniczna dla pilotów, uczniów pilotów i instruktorów

mar 8, 2022   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności


W dniu 12 marca 2022 r. (sobota) o godzinie 15.00 w sali wykładowej Aeroklubu ROW odbędzie się Konferencja Lotno-Techniczna, KWT dla pilotów, uczniów pilotów (z roku 2021 i wcześniej) oraz odprawa instruktorów.

Program konferencji:
1. Konferencja Bezpieczeństwa Lotniczego – omówienie wybranych zdarzeń lotniczych ( wypadki, poważne incydenty, incydenty, zdarzenia inne) z kraju oraz w AROW.
2. Działalność techniczna, przeglądy przedlotowe, wypełnianie Pokładowych Dzienników Technicznych, zasady eksploatacji statków powietrznych.
3. KWT dla pilotów szybowcowych i samolotowych.

Zawody modeli balonów

lut 27, 2022   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności
Aeroklub ROW zaprasza na otwarte zawody modeli balonów na ogrzane powietrze w dniu 6.03.2020 na lotnisku w Gotartowicach o godz. 10:00.
Zawody będą rozegrane w dwóch klasach: 1,0 i 1,5m dla zawodników do lat 16-tu.
Dla gości będą balony do wypożyczenia! Serdecznie zapraszamy.
Wstęp i udział bezpłatny!
 
 

Cennik na rok 2022

sty 22, 2022   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z klubowym cennikiem na sezon 2022.
Część cen pozostała bez zmian w porównaniu do sezonu poprzedniego, mi.n. godziny lotu na szybowcach czy ceny holu.

Nie uległa zmianie również wysokość składek klubowych, pojawiła się natomiast wśród nich składka dla członków sekcji modelarskiej.

Prosimy o wpłatę składek do 31 marca na konto Aeroklubu: 85 1050 1344 1000 0004 0033 7648
Składki muszą być opłacone w całości przed rozpoczęciem czynności lotniczych i formalnych (KWT, KTP, zaświadczenia, dokumentacje).

Cennik obowiązuje do 30.06.2022 r.

Cennik 2022 – plik pdf

Strony:«1234567...23»