• Kamery Online
  • Kamery Online
  • Kamery Online
  • Subcribe to Our RSS Feed

Pogoda Lotnisko Rybnik Gotartowice – Wczoraj

[insert_php]
require_once(„pogoda/cumuluswebtags.php”);
[/insert_php]

Aktualne warunki | Wskaźniki | Wczoraj | Min i Max | Wykresy


Dane z wczoraj – podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę 00:00 czasu lokalnego

Temperatura i wilgotność
Najwyższa temperatura [insert_php] echo $tempYH;[/insert_php] [insert_php]echo $tempunit;[/insert_php] o [insert_php]echo $TtempYH;[/insert_php]
Najniższa temperatura [insert_php] echo $tempYL;[/insert_php] [insert_php] echo $tempunit;[/insert_php] o [insert_php] echo $TtempYL;[/insert_php]
Opady
Opady w dniu wczorajszym [insert_php] echo $rfallY;[/insert_php] [insert_php] echo $rainunit;[/insert_php]
Maksymalny wskaźnik opadów [insert_php] echo $rrateYM;[/insert_php] [insert_php] echo $rainunit; „/godzinę”;[/insert_php] o [insert_php] echo $TrrateYM;[/insert_php]
Wiatr
Największy podmuch [insert_php] echo $wgustYM;[/insert_php] [insert_php] echo $windunit;[/insert_php] o [insert_php]echo $TwgustYM;[/insert_php]
Największa prędkość (średnia z 10 minut) [insert_php] echo $windYM;[/insert_php] [insert_php] echo $windunit; echo $Ybeaufort;[/insert_php] o [insert_php] echo $TwindYM;[/insert_php]
„Ilość” wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] [insert_php] echo $windrunY;[/insert_php] [insert_php] echo $windrununit;[/insert_php]
Ciśnienie
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) [insert_php] echo $pressYH;[/insert_php] [insert_php] echo $pressunit;[insert_php] o [insert_php] echo $TpressYH;[/insert_php]
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) [insert_php]echo $pressYL;[/insert_php] [insert_php]echo $pressunit;[/insert_php] o [insert_php] echo $TpressYL;[/insert_php]

Aktualne warunki | Wskaźniki | Wczoraj | Min i Max | Wykresy


[insert_php] Echo „Szerokość ” . $latitude; Echo ”    Długość ” . $longitude; Echo ”    Wysokość ” . $altitude; Echo „npm”; [/insert_php]

Pogoda z lotniska Rybnik Gotartowice na Wunderground.com

Odczyty pochodzą ze stacji: [insert_php] echo $stationtype;[/insert_php].
Aktualizacja danych [insert_php] echo $update;[/insert_php]

powered by
Cumulus
v [insert_php]echo $version; echo $build;[/insert_php]