• Kamery Online
  • Kamery Online
  • Kamery Online
  • Subcribe to Our RSS Feed

Pogoda Lotnisko Rybnik Gotartowice

[insert_php]
require_once(„pogoda/cumuluswebtags.php”);
[/insert_php]

Aktualne warunki | Wskaźniki | Wczoraj | Min i Max | Wykresy


 [insert_php] Echo „Warunki pogodowe dla czasu lokalnego – ” . $update; [/insert_php]

[insert_php] Echo „Pomiary temperatury i wilgotności odświeżane co ” . $interval; Echo ” minutę”;[/insert_php]
Temperatura [insert_php] echo $temp; echo $tempunit;[/insert_php] Punkt rosy [insert_php] echo $dew; echo $tempunit;[/insert_php]
Indeks wychładzania [insert_php] echo $wchill; echo $tempunit;[/insert_php] Wilgotność [insert_php] echo $hum; echo ” %”;[/insert_php]
Indeks cieplny [insert_php] echo $heatindex; echo $tempunit;[/insert_php]
Opady
Opady w dniu dzisiejszym [insert_php] echo $rfall; echo ” ” . $rainunit;[/insert_php] Wskaźnik opadów [insert_php] echo $rrate; echo ” ” . $rainunit; echo „/godzinę”;[/insert_php]
Opady w tym miesiącu [insert_php] echo $rmonth;[/insert_php] [insert_php] echo $rainunit;[/insert_php] Opady w tym roku [insert_php] echo $ryear;[/insert_php] [insert_php] echo $rainunit;[/insert_php]
Opady w minionej godzinie [insert_php] echo $rhour;[/insert_php] [insert_php] echo $rainunit;[/insert_php]
Wiatr
Prędkość wiatru (podmuch) [insert_php] echo $wgust;[/insert_php] [insert_php] echo $windunit;[/insert_php] Prędkość wiatru (średnia) [insert_php] echo $wspeed;[/insert_php] [insert_php]echo $windunit;[/insert_php]
Kierunek wiatru [insert_php] echo $avgbearing; Echo „°”; echo $wdir;[/insert_php] Skala Beaufort’a [insert_php] echo $beaufort;[/insert_php] [insert_php] echo $beaudesc;[/insert_php]
Ciśnienie
Barometr [insert_php] echo $press;[/insert_php] [insert_php] echo $pressunit;[/insert_php] [insert_php] echo $presstrend;[/insert_php] [insert_php] echo $presstrendval;[/insert_php] [insert_php] echo $pressunit; echo „/godzinę”;[/insert_php]

Dane z dnia dzisiejszego

Temperatura i wilgotność
Najwyższa temperatura [insert_php] echo $tempTH; echo $tempunit;[/insert_php] o [insert_php] echo $TtempTH;[/insert_php]
Najniższa temperatura [insert_php] echo $tempTL; echo $tempunit;[/insert_php] o [insert_php] echo $TtempTL;[/insert_php]
Opady
Opady w dniu dzisiejszym [insert_php] echo $rfall;[/insert_php] [insert_php]echo $rainunit;[/insert_php]
Maksymalny wskaźnik opadów [insert_php] echo $rrateTM; echo ” „; echo $rainunit; echo „/godzinę”;[/insert_php] o [insert_php] echo $TrrateTM;[/insert_php]
Wiatr
Największy podmuch [insert_php] echo $wgustTM; echo ” „; echo $windunit;[/insert_php] o [insert_php] echo $TwgustTM;[/insert_php]
Największa prędkość (średnia z 10 minut) [insert_php] echo $windTM; echo $windunit; (echo $Tbeaufort;)[/insert_php] o [insert_php] echo $TwindTM;[/insert_php]
„Ilość” wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] „Wind run” [insert_php] echo $windrun;[/insert_php][insert_php] echo $windrununit;[/insert_php]
Ciśnienie
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) [insert_php] echo $pressTH; echo ” „; echo $pressunit;[/insert_php] o [insert_php] echo $TpressTH;[/insert_php]
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) [insert_php] echo $pressTL; echo ” „; echo $pressunit;[/insert_php] o [insert_php] echo $TpressTL;[/insert_php]

Aktualne warunki | Wskaźniki | Wczoraj | Min i Max | Wykresy


[insert_php] Echo „Szerokość ” . $latitude; Echo ”    Długość ” . $longitude; Echo ”    Wysokość ” . $altitude; Echo „npm”; [/insert_php]


Pogoda z lotniska Rybnik Gotartowice na Wunderground.com

Odczyty pochodzą ze stacji: [insert_php] echo $stationtype;[/insert_php].
Aktualizacja danych [insert_php] echo $update;[/insert_php]

powered by
Cumulus
v [insert_php]echo $version; echo $build;[/insert_php]