• Kamery Online
  • Kamery Online
  • Kamery Online
  • Subcribe to Our RSS Feed

Ubezpieczenie grupowe NNW dla członków AROW

kwi 15, 2015   //   autor Pirat   //   Aktualności

Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia grupowego dla osób fizycznych będących członkami Aeroklubu ROW. Wariant ubezpieczenia obejmuje swoim zakresem wszelkiego rodzaju czynności lotnicze na wszystkich statkach powietrznych, urządzeniach latających, spadochronach.

Koszt ubezpieczenia – 51 zł przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł. Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmuje zakresem osobę ubezpieczoną.

Zakres ochrony: ograniczony czas ochrony – czynności lotnicze + droga
Ubezpieczenie: grupowe, forma imienna
Zakres terytorialny: świat
Okres ubezpieczenia: roczny
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wykonywanie czynności lotniczych na wszelkiego rodzaju statkach powietrznych oraz urządzeniach latających (w tym prywatne)
Ochroną objęte jest latanie: turystyczne, szkolne, zawody, pokazy, treningi, rekreacyjne.

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Dla osób uprawiających sporty lotnicze
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OSÓB UCZESTNICZĄCYCH
W KULTURZE FIZYCZNEJ PZU SPORT

Podstawa ubezpieczenia:

Ogólne Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej „PZU Sport” ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/14/2011 r. z dnia 13 stycznia 2011r oraz uchwałą nr UZ/21/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r.

Ubezpieczenie zawierane jest przez Aeroklub ROW dla członków, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do tego ubezpieczenia. Warunkiem jest wniesienie dodatkowej składki członkowskiej w wysokości 51 zł do kasy lub przelewem na konto Aeroklubu – nr 85 1050 1344 1000 0004 0033 7648 z dopiskiem „Dodatkowa składka członkowska” oraz mailowe (biuro@aeroklub.rybnik.pl) zgłoszenie przystąpienia do ubezpieczenia.

Termin wnoszenia opłat – 22.04.2015 (środa).

Comments are closed.