• Kamery Online
  • Kamery Online
  • Kamery Online
  • Subcribe to Our RSS Feed

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Aeroklubu ROW

sie 28, 2018   //   autor eprg -rybnik   //   Aktualności

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego odbędzie się w dniu 15 września 2018 roku o godzinie 9:45 pierwszy termin (10:00 drugi termin).

PORZĄDEK OBRAD Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Powitanie uczestników Walnego Zgromadzenia.

3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia.

4. Powołanie przewodniczącego i sekretarza którzy tworzą 2 osobowe Prezydium kierujące przebiegiem Walnego Zgromadzenia oraz protokołujące przebieg posiedzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie regulaminu obrad.

7. Powołanie komisji roboczych posiedzenia:

a. Komisji Wyborczo- Skrutacyjnej

b. Komisji Mandatowej,

c. Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego.

10. Przedstawienie Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.

11. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami.

13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

14. Wystąpienie komisji uchwał i wniosków.

15. Głosowanie nad przyjęciem proponowanych uchwał.

16. Przyjęcie regulaminu wyborów.

17. Zgłaszanie Kandydatów:

a. do Zarządu

18. Prezentacja – pytania do zgłoszonych kandydatów.

19. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami

20. Zgłaszanie Kandydatów:

b. do Komisji Rewizyjnej,

c. do Sądu koleżeńskiego

21. Prezentacja – pytania do zgłoszonych kandydatów.

22. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami

23. Wolne wnioski – dyskusja.

24. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

25. Głosowanie nad przyjęciem proponowanych uchwał.

26. Przedstawienie przez Komisję Wyborczo-Skrutacyjną wyników głosowania.

27. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Comments are closed.