• Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Subcribe to Our RSS Feed

Zgromadzenie Walne

maj 24, 2024   //   autor eprg -rybnik   //   Aktualności

Informujemy o corocznym Walnym Zgromadzeniu Aeroklubu ROW . Termin wyznaczono na dzień 08.06.2024 (sobota), na godzinę 19:00, termin rezerwowy godz. 19:15.

Miejsce spotkania: sala wykładowa w hangarze, Lotnisko Gotartowice.

PORZĄDEK OBRAD Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu ROW obradującego w Rybniku w dniu 08.06.2024 roku:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu ROW.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zgromadzenia Członków oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przyjęcie porządku obrad.
 9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu ROW z działalności Aeroklubu ROW za 2023 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu ROW za 2023 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu ROW za 2023 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu ROW za 2023 rok.
 13. Przedstawienie jednolitego tekstu statutu Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego
 14. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Aeroklubu ROW z działalności
  Zarządu za rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu ROW za rok 2023
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego Statutu Aeroklubu ROW.
  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
 18. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków.

Comments are closed.