• Kamery Online
  • Kamery Online
  • Kamery Online
  • Subcribe to Our RSS Feed

Bezpieczeństwo Lotnicze

Polityka i cele bezpieczeństwa (PDF)


 

W Aeroklubie Rybnickiego Okręgu Węglowego, bezpieczeństwo jest zawsze sprawą podstawową.

Zachęcamy cały nasz personel i partnerów do zgłaszania zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa lub potencjalnych zagrożeń, niezależnie od tego jak błahe mogą one się im wydawać w danej chwili.

 Mamy zasadę otwartego zgłaszania zdarzeń, która zachęca do swobodnego i szczerego zgłaszania. Zgłaszanie ma za zadanie identyfikacje zagrożeń w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa działań operacyjnych Aeroklubu.

 Mamy zasadę nie przypisywania winy komukolwiek za zgłoszenie czegoś, co nie zostałoby w innym wypadku wykryte, oraz zobowiązujemy się przestrzegać zasady, że celem zgłaszania zdarzeń oraz wewnętrznego badania zdarzeń jest poprawa bezpieczeństwa a nie przypisywanie winy poszczególnym osobom.

 Dążymy do zapewnienia:

  •  Środowiska wolnego od wypadków;
  • Skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłych ulepszeń;
  • Pełnego spełnienia ustawowych wymagań przepisów krajowych i międzynarodowych, spełnienia wszystkich obowiązujących standardów oraz uwzględnienia najlepszych praktyk, które nas dotyczą;
  • Zaangażowania w obniżenie ryzyk, do możliwie niskiego poziomu.

 Mamy świadomość, że system zarządzania bezpieczeństwem w Aeroklubie Rybnickiego Okręgu Węglowego nie jest systemem zamkniętym i prowadzona będzie jego ocena i doskonalenie.

 Te cele mają przynieść korzyści Aeroklubowi Rybnickiego Okręgu Węglowego, jego pracownikom i klientom. Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za realizację tych celów.

 Bezpieczeństwo jest obowiązkiem każdego z nas!


Sposoby zgłaszania zdarzeń

Zgłoszenie zdarzenia powinno być dokonane tak szybko jak to jest możliwe z wykorzystaniem co najmniej jednego z poniższych sposobów:

  1. bezpośrednio do kierownika odpowiedzialnego/kierownika ds. bezpieczeństwa
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@aeroklub.rybnik.pl
  3. do specjalnej skrzynki z napisem „Zgłoszenia bezpieczeństwa” znajdującej się przy wejściu do pomieszczenia operacyjnego z wykorzystaniem formularzy znajdujących się w pojemniku obok skrzynki

Zgłoszenie takie trafia do kierownika odpowiedzialnego/kierownika ds. bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z nimi podejmuje decyzję, czy wymaga dalszego zgłoszenia do PKBWL zgodnie z systemem Obowiązkowego Zgłoszenia Zdarzenia (MOR), czy pozostaje w systemie zgłoszeń wewnętrznych. Kierownik ds. bezpieczeństwa określa również poziom zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych wynikający ze zgłoszenia.

Formularz Zgłoszenia Bezpieczeństwa w formacie PDF