• Kamery Online
  • Kamery Online
  • Kamery Online
  • Subcribe to Our RSS Feed

Statut

Statut Aeroklubu ROW Rybnik zatwierdzony na XXXIII Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu polskiego obradującym w dniu 28 września 2013 roku w Warszawie

Statut Aeroklubu ROW Rybnik (*.pdf)


Wcześniej Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego działał w oparciu o statut Aeroklubu Polskiego przyjęty na XXVII Walnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniach 27 – 28 marca 2010r. w Warszawie.

Statut Aeroklubu Polskiego (*.pdf)

Skan odpisu Statutu Aeroklubu Polskiego (*.pdf)