• Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Subcribe to Our RSS Feed

Szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego UACP

Celem szkolenia jest uzyskanie przez ucznia-pilota praktycznych umiejętności wykonywania wszystkich czynności lotniczych pilota na ziemi i w locie w zakresie i na poziomie wymaganym do wydania Świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego w warunkach odpowiadających przepisom o lotach z widocznością (VFR). Kurs teoretyczny to 60 godzin wykładów w systemie weekendowym, które odbywają się na lotnisku naszego Aeroklubu, w sali wykładowej lub metodą elearningową. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej, rozpoczyna się część praktyczna, w czasie której uczniowie ustalają z instruktorem dogodne dla siebie terminy lotów, tak aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym i odpowiadającym im terminie.

Szkolenia do świadectwa kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich odbywają się na samolocie Aeroprakt 22L2

Wymagania wstępne

Kandydat przystępujący do szkolenia w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji samolotu ultralekkiego musi:

 • mieć ukończone 16 lat;
 • posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie do szkolenia na samolocie ultralekkim.

Badania klasy II dopuszczają zarówno do szkolenia na samolotach ultralekkich jak również do szkolenia na szybowcach. Lista lekarzy orzeczników, u których można wykonać niezbędne badania, oraz zakres badań.

Wymagania krajowe i wymagania dodatkowe OSL-AROW:

 • kandydaci którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą przekazać do OSL-AROW wypełnione i podpisane (w obecności notariusza) oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów zawierające ich zgodę na szkolenie lotnicze w zakresie do licencji UACP.

Szkolenie teoretyczne

Pierwsza część, teoretyczna, obejmuje cykl wykładów poświęconych wiedzy lotniczej. Wykłady odbywają się w sali wykładowej w budynku aeroklubu, w trybie weekendowym i trwają około 1-2 miesiące. Szkolenie obejmuje 60 godzin wykładów dla pilotów bez przygotowania lotniczego i 30 godzin wykładów dla pilotów, którym zaliczono praktykę lotniczą. Szkolenie teoretyczne kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym wiedzę kandydata. Zaliczenie egzaminu jest warunkiem koniecznym by przejść do części praktycznej.

Szkolenie obejmuje następujące dziedziny lotnictwa:

 1. Prawo lotnicze
 2. Człowiek – możliwości, ograniczenia
 3. Meteorologia
 4. Łączność
 5. Nawigacja
 6. Procedury operacyjne
 7. Osiągi i planowanie lotu
 8. Zasady lotu
 9. Bezpieczeństwo lotów
 10. Obsługa statku powietrznego i wyposażenia

Kokpit samolotu Aeroprakt 22L2

Szkolenie praktyczne

Loty szkoleniowe w Aeroklubie ROW wykonujemy na samolocie Aeroprakt 22L2. Uczniowie umawiają się na loty indywidualnie, bezpośrednio z instruktorem prowadzącym ustalając dogodne dla siebie terminy lotów, tak aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym i odpowiadającym im terminie. Terminy rozpoczęcia szkolenia praktycznego dla osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego do ustalamy indywidualnie.

Kandydat ubiegający się o wydanie świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego musi wykonać co najmniej 28 godzin lotu ogółem:

 • w tym, co najmniej 8 godzin lotu w charakterze dowódcy statku powietrznego;
  • z czego, co najmniej 4 godziny lotu nawigacyjnego, w tym przelot nawigacyjny
 • co najmniej 150 km, podczas którego należy wykonać jedno lądowanie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko startu.

Uwaga! Ilości i czasy lotu, albo łączne lotów, wyżej wymienione są wartościami minimalnymi.

Do czego upoważnia Świadectwo Kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego ?

Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia teoretycznego i praktycznego upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego potwierdzającego nabyte umiejętności. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną jest uzyskanie Świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego, upoważniającego do samodzielnego wykonywania lotów na statkach powietrznych o maksymalnej masie startowej do 495 kg.

Świadectwo kwalifikacji ważne jest 5 lat od daty wydanie. Aby je przedłużyć wystarczy sprawdzenie wiedzy i umiejętności przez instruktora w ośrodku szkolenia. Podstawowe uprawnienie pozwala na loty w dzień, w przestrzeni niekontrolowanej (poza strefami lotnisk komunikacyjnych). Dodatkowo można uzyskać uprawnienia do lotów nocnych oraz lotów w przestrzeni kontrolowanej.

Ceny szkoleń w bieżącym sezonie


Jesteś zainteresowany szkoleniem?
Wypełnij formularz i prześlij go do nas mailem
Skontaktujemy się z Tobą przed rozpoczęciem kursu by uzgodnić szczegóły.

Masz pytania, wątpliwości, chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej?
Pytaj śmiało, jesteśmy do Twojej dyspozycji
biuro@aeroklub.rybnik.pl wyszkolenie@aeroklub.rybnik.pl
tel. 32 4218426, 530 565 201, 324218189

Sprawdź też inne szkolenia z naszej oferty

Kurs podstawowy do licencji pilota szybowcowego SPL

Kurs podstawowy do licencji pilota samolotowego PPL(A) i LAPL(A)