• Kamery Online
  • Kamery Online
  • Kamery Online
  • Subcribe to Our RSS Feed

Smyki Latają – o co chodzi?

smyki„Smyki latają” to cykl imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez Aeroklub ROW i przedstawicieli szkół, w których się one odbywają. W trakcie zawodów, zawodnicy startują na zbudowanych przez siebie modelach szybowców PW-5 „Smyk” (materiały do budowy modelu dostarcza Aeroklub). Impreza jest wspaniałą zabawą dla wszystkich,  zarówno dla startujących w niej młodych zawodników, jak i dla ich opiekunów, którzy wspólnie ze swoimi podopiecznymi biorą udział w budowaniu modeli.

Ze względu na potrzebną przestrzeń, zawody zazwyczaj odbywają się w salach gimnastycznych. Mała waga modeli sprawia, że trudno jest przeprowadzić imprezę pod gołym niebem.

Przebieg zawodów „Smyki Latają”

  1. Rejestracja zawodników
  2. Warsztaty na których przygotowywane są modele z lekkiej pianki „depron”
  3. Zawody, w których zawodnicy podzieleni na grupy wiekowe rywalizują między sobą w konkurencji najdłuższego lotu modelu. Wynik końcowy to suma długości kilku lotów.
  4. Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i zakończenie.

„Smyki Latają” w Twojej szkole

W przypadku wyrażenia chęci zorganizowania ww. imprezy w Państwa szkole na sali gimnastycznej prosimy o kontakt z biurem Aeroklubu ROW nr telefonu 32/42 181 89 lub osobami zajmującymi się organizacją zawodów, tj. Jan Pietrzykowski – nr telefonu 602 219 049, Maria Tosta – nr telefonu 504 136 860

Historia szybowca PW-5 Smyk

PW-5 Smyk został zaprojektowany jako tani i prosty szybowiec, mający wziąć udział w konkursie na szybowiec Klasy Światowej. Do konkursu zgłoszono łącznie 42 projekty, do ścisłego finału przeszło 7 projektów. W 1994 Międzynarodowa Federacja Lotnicza jako zwycięzcę konkursu wybrała jednomyślnie PW-5.

PW-5 został zaprojektowany w ramach programu ULS na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w zespole pod kierownictwem dr. inż. Romana Świtkiewicza. Oblotu szybowca dokonał pilot doświadczalny January Roman. Produkcją nowego szybowca zajęły się zakłady PZL w Świdniku. W 2001 roku produkcja została przeniesiona do zakładów w Bielsku-Białej. Wraz ze zmianą wytwórcy wprowadzono zmodernizowaną wersję B1-PW-5. Modernizacja objęła między innymi układ awaryjnego zrzutu owiewki, tablicę przyrządów, dodano balast ogonowy oraz automatyczne połączenia popychaczy lotek.

„Purjekone PW-5 laskussa” autorstwa J-P Kärnä. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purjekone_PW-5_laskussa.jpg#/media/File:Purjekone_PW-5_laskussa.jpg

„Purjekone PW-5 laskussa” autorstwa J-P Kärnä. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons