• Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Subcribe to Our RSS Feed
Przeglądaj "Aktualności"

Zmarł Piotr Bomba

cze 20, 2024   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 19 czerwca odszedł do Niebiańskiej Eskadry kol. Piotr Bomba, pilot szybowcowy i wybitny instruktor modelarstwa lotniczego. Od najmłodszych lat związany z naszym aeroklubem jako modelarz i pilot szybowcowy oraz instruktor modelarski. Wychował wielu modelarzy z których duża część wybrała lotnictwo jako zawód. Budując modele był mistrzem precyzji. Zostanie w naszej pamięci na zawsze.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 11:00 w Kościele w Rybniku Zamysłowie ul Franciszkańska 22.

Zmarł płk Tadeusz Dłużyński

maj 27, 2024   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarł płk. Tadeusz Dłużyński. Żołnierz, pilot, piłsudczyk, patriota, w latach 1979-1990 był dyrektorem Aeroklubu ROW.

Rodzinie i przyjaciołom składamy serdeczne kondolencje.

T. Dłużyński fot. Muzeum im. o. E. Drobnego w Rybniku

Młodzi Modelarze Lotnicy na Start

maj 27, 2024   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności
Aeroklub ROW i MOSiR Żory zapraszają na tradycyjne zawody modeli latających „Młodzi Modelarze
Lotnicy na Start”, które odbędą się w niedzielę 2.06. 2024r na lotnisku w Rybniku Gotartowicach w godz. 9.00 – 13.00. Startują modele F1AM; F1H; S6A; oraz szybowce RC Kl.F3JM. Na zawodach można będzie kupić model rakiety i silniki.
Na czas zawodów zostanie wydany NOTAM.
Zapraszamy

Zgromadzenie Walne

maj 24, 2024   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Informujemy o corocznym Walnym Zgromadzeniu Aeroklubu ROW . Termin wyznaczono na dzień 08.06.2024 (sobota), na godzinę 19:00, termin rezerwowy godz. 19:15.

Miejsce spotkania: sala wykładowa w hangarze, Lotnisko Gotartowice.

PORZĄDEK OBRAD Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu ROW obradującego w Rybniku w dniu 08.06.2024 roku:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu ROW.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zgromadzenia Członków oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przyjęcie porządku obrad.
 9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu ROW z działalności Aeroklubu ROW za 2023 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu ROW za 2023 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu ROW za 2023 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu ROW za 2023 rok.
 13. Przedstawienie jednolitego tekstu statutu Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego
 14. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Aeroklubu ROW z działalności
  Zarządu za rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu ROW za rok 2023
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego Statutu Aeroklubu ROW.
  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
 18. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków.

Spotkanie sekcji szybowcowej

kwi 3, 2024   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Zapraszamy wszystkich członków sekcji szybowcowej 6 kwietnia na spotkanie sekcji szybowcowej o godzinie 18. Termin rezerwowy: 7 kwietnia o godzinie 18.

Będziemy omawiać następujące tematy:

1.Przygotowanie do sezonu, w tym:
– samoloty holujące – dostępność,
– dostępny sprzęt latający (szybowce),
– uruchamianie kolejnych szybowców,
– stan wózków szybowcowych,
– stan sprzętu naziemnego,
2. System OGN na naszym lotnisku,
3. Dodatkowe szkolenia i wykłady,
4. Omówienie regulaminu sekcji szybowcowej z członkami sekcji.
5. Omówienie innych spraw bieżących,
6. Weekend termiczny – omówienie pomysłu,
7. Wnioski, uwagi i pytania członków.

Ubezpieczenia NNW dla pilotów

mar 28, 2024   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Osoby zainteresowane przystąpieniem do grupowego ubezpieczenia NNW, prosimy o opłacenie składki do 15 kwietnia lub przed upływem ważności polisy (w przypadku osób, które opłaciły NNW w ub roku). Koszt w wersji podstawowej 51 PLN, wyższe ubezpieczenie – wysokość składki zgodnie z warunkami podanymi poniżej.

Przedmiot ubezpieczenia – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (PZU SPORT)
Ochrona –  wykonywanie czynności lotniczych (podczas zawodów, pokazów, treningów doskonalenia, szkolenia), udział w szkoleniu.
Klasa ryzyka – uprawianie sportów lotniczych
Czas ubezpieczenia – 12 miesięcy

Warunki programu:

 • Zakres terytorialny – Świat
 • składki:
  SU 20 000 – składka 51
  SU 40 000 – składka 209
  SU 60 000 – składka 432
  SU 100 000 – składka 758

Konferencja Lotno-Techniczna dla pilotów, uczniów pilotów i instruktorów

mar 3, 2024   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Lotno-Technicznej oraz Bezpieczeństwa Lotów, która odbędzie się w dniu 16 marca 2024 (sobota) roku o godzinie 16:00 w sali w hangarze Aeroklubu ROW. Konferencja skierowana jest do instruktorów, pilotów, uczniów-pilotów oraz użytkowników lotniska.

W programie konferencji:

 1. Konferencja Bezpieczeństwa Lotniczego –
  • omówienie wybranych zdarzeń lotniczych ( wypadki, poważne incydenty, incydenty, zdarzenia inne) z kraju oraz w AROW,
  • zgłaszanie zdarzeń, zasada „Just culture” jako środek do podniesienia poziomu bezpieczeństwa lotniczego,
  • dyskusje nad metodami poprawy bezpieczeństwa w nadchodzącym sezonie
 2. Działalność techniczna –
  • przeglądy przedlotowe,
  • wypełnianie Pokładowych Dzienników Technicznych,
  • zasady eksploatacji statków powietrznych.

Serdecznie zachęcamy do licznego udziału!

Zawody modeli balonów

lut 29, 2024   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Aeroklub ROW i MOSiR Żory zapraszają na zawody modeli balonów, które odbędą się w dniu 3 marca (niedziela) o godz. 10:00 na lotnisku w Rybniku Gotartowicach. Zawody odbędą się w klasach balonów 1,0 i 1,5 metra.
Zapraszamy niezrzeszonych. Udostępnimy urządzenia startowe.

Telefon kontaktowy: 602219049

Szkolenia – spotkania organizacyjne

lut 9, 2024   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami szybowcowymi i samolotowymi zapraszamy na spotkania informacyjno – organizacyjne w sobotę 24 lutego  Spotkania odbędą się w sali wykładowej w hangarze o godzinie:

 • 14:00 – dla zainteresowanych szkoleniem szybowcowym (SPL),
 • 16:00 –  dla zainteresowanych szkoleniem samolotowym (PPL, LAPL, UACP)

Zapraszamy wszystkich, którzy już wysłali zgłoszenia jak i tych, którzy  jeszcze się wahają lub chcieliby uzyskać więcej informacji na temat szkoleń.

Harmonogram szkolenia podamy na spotkaniach i na stronie internetowej. Warunkiem przystąpienia do szkolenia teoretycznego jest dokonanie przed rozpoczęciem kursu opłaty wg obowiązującego cennika .

Zainteresowanych większą ilością informacji o szkoleniach zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami – https://aeroklub.rybnik.pl/szkolenia/

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem?
Wypełnij formularz i prześlij go do nas mailem.
Skontaktujemy się z Tobą przed rozpoczęciem kursu by uzgodnić szczegóły. 

Nabór na szkolenie do licencji PPL

sty 9, 2024   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności
Szkolenia odbywają się na samolotach PS28 Cruiser

Trwa nabór na szkolenie podstawowe do licencji pilota samolotowego. Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem przygody z lotnictwem serdecznie zapraszamy.

Dla kogo jest szkolenie?

Dla wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z lotnictwem i zdobyć licencję pilota samolotowego by móc wykonywać samodzielnie loty. Jest to szkolenie podstawowe, więc zapraszamy wszystkich spełniających minimalne wymagania (patrz niżej), również tych, którzy do tej pory nie mieli żadnej styczności z lotnictwem.

Wymagania

 • ukończone 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda obojga rodziców),
 • orzeczenie lekarskie II klasy, które można uzyskać u lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich. Lista lekarzy orzeczników, u których można wykonać niezbędne badania, oraz zakres badań

Jak przebiega szkolenie?

Część teoretyczna Szkolenia w formie wykładów w systemie weekendowym na lotnisku (ok 8 weekendów) lub w formie korespondencyjnej (80% zajęć samodzielnych z wykorzystaniem online platformy Aeroklubu ROW + 20% zajęć w sali Aeroklubu ROW)

Początek szkolenia teoretycznego w lutym. Dokładny termin podamy wkrótce.

Część praktyczna w ramach której uczeń wykonuje loty szkolne w wymiarze nie mniejszym niż określa to program, rozpocznie się po zakończeniu części teoretycznej. Uczeń indywidualnie umawia się z instruktorem na loty.

Ceny Szkoleń

PODSTAWOWE SZKOLENIE SAMOLOTOWE – PPL(A), LAPL(A)

 • Szkolenie teoretyczne, stacjonarne w siedzibie Aeroklubu ROW   –  1800 PLN
 • Szkolenie teoretyczne metodą korespondencyjną (80% zajęć
  samodzielnych z wykorzystaniem platformy AROW, 20% zajęć w sali
  AROW)  –  1800 PLN
 • Szkolenie praktyczne do licencji PPL(A) – PS28 Cruiser – 45h nalotu 34875 PLN
 • Szkolenie praktyczne do licencji LAPL(A) – PS28 Cruiser – 30h
  nalotu 23250 PLN

Szkolenia składają się z części teoretycznej (wykłady w systemie weekendowym na lotnisku) oraz części praktycznej (po zakończeniu teorii). Dokładny termin rozpoczęcia szkoleń teoretycznych oraz cennik podamy wkrótce. Szkolenia teoretyczne planujemy rozpocząć w lutym – marcu.

Zainteresowanych większą ilością informacji o szkoleniach zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami – https://aeroklub.rybnik.pl/szkolenia/

UWAGA

Jesteś zainteresowany szkoleniem?
Wypełnij formularz i prześlij go do nas mailem
.
Skontaktujemy się z Tobą przed rozpoczęciem kursu by uzgodnić szczegóły i poinformować o terminie spotkania informacyjnego. 

Więcej informacji 324218189 530565201

biuro@aeroklub.rybnik.pl wyszkolenie@gmail.com

Strony:1234567...26»