• Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Subcribe to Our RSS Feed

Ubezpieczenia NNW dla pilotów

mar 28, 2024   //   autor eprg -rybnik   //   Aktualności

Osoby zainteresowane przystąpieniem do grupowego ubezpieczenia NNW, prosimy o opłacenie składki do 15 kwietnia lub przed upływem ważności polisy (w przypadku osób, które opłaciły NNW w ub roku). Koszt w wersji podstawowej 51 PLN, wyższe ubezpieczenie – wysokość składki zgodnie z warunkami podanymi poniżej.

Przedmiot ubezpieczenia – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (PZU SPORT)
Ochrona –  wykonywanie czynności lotniczych (podczas zawodów, pokazów, treningów doskonalenia, szkolenia), udział w szkoleniu.
Klasa ryzyka – uprawianie sportów lotniczych
Czas ubezpieczenia – 12 miesięcy

Warunki programu:

 • Zakres terytorialny – Świat
 • składki:
  SU 20 000 – składka 51
  SU 40 000 – składka 209
  SU 60 000 – składka 432
  SU 100 000 – składka 758

Comments are closed.