• Kamery Online
  • Kamery Online
  • Kamery Online
  • Kamery Online
  • Subcribe to Our RSS Feed

Władze i pracownicy

Zarząd Aeroklubu ROW

PREZES
Ireneusz WILGUCKI

V-CEPREZES
Kazimierz KUBIENIEC

SKARBNIK
Paweł MARZEC

SEKRETARZ
Lucjan FIZIA

CZŁONEK ZARZĄDU Maria TOSTA

adres kontaktowy Zarządu: zarzad.arow@gmail.com

Komisja Rewizyjna Aeroklubu ROW

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ Wirgiliusz WALA
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ Jan Pietrzykowski
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ Benedykt KRUPA

Sąd Koleżeński Aeroklubu ROW

PRZEWODNICZĄCY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO Wiesław Dziuba
CZŁONEK Antoni Porembski
CZŁONEK Grzegorz Kąkol

Pracownicy etatowi

DYREKTOR Marcin NOCOŃ – tel. 530 565 201
SZEF WYSZKOLENIA mgr inż. Ireneusz WILGUCKI – tel. 324218426
SZEF TECHNICZNY Roman SALAMON
GŁÓWNA KSIĘGOWA Teresa MALINA – tel. 324218189