• Kamery Online
  • Kamery Online
  • Kamery Online
  • Subcribe to Our RSS Feed

Władze i pracownicy

Zarząd Aeroklubu ROW

PREZES
Ireneusz WILGUCKI

V-CEPREZES
Kazimierz KUBIENIEC

SKARBNIK
Paweł MARZEC

SEKRETARZ
Lucjan FIZIA

CZŁONEK ZARZĄDU Wirgiliusz WALA

adres kontaktowy Zarządu: zarzad.arow@gmail.com

Komisja Rewizyjna Aeroklubu ROW

Maria TOSTA
Józef Stachura
Benedykt KRUPA

Sąd Koleżeński Aeroklubu ROW

Jan Pietrzykowski
Adam Możdżeń
Grzegorz Kąkol

Pracownicy etatowi

DYREKTOR Marcin NOCOŃ – tel. 530 565 201
SZEF WYSZKOLENIA mgr inż. Ireneusz WILGUCKI – tel. 324218426
SZEF TECHNICZNY Roman SALAMON
GŁÓWNA KSIĘGOWA Teresa MALINA – tel. 324218189