• Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Subcribe to Our RSS Feed

Kurs do licencji pilota szybowcowego

Kurs do licencji pilota szybowcowego

Przyjmujemy zapisy na szkolenia szybowcowe na rok 2017! Nie czekaj…

Szkolenie szybowcowe może być dla Ciebie spełnieniem marzeń o samodzielnym lataniu bądź pierwszym krokiem w wielkiej karierze lotniczej. Pozwoli zweryfikować predyspozycje do wykonywania zawodu pilota,zdobyć wiedzę i zrozumieć wiele zasad i mechanizmów rządzących w lotnictwie. Jest bardzo dobrym przygotowaniem do szkolenia na samolotach czy śmigłowcach.
Jeśli zastanawiasz się nad szkoleniem ale jeszcze nigdy nie siedziałeś w kabinie szybowca i nie masz pewności czy to sport dla Ciebie? Nie wiesz czy podołasz trudnościom szkolenia na kursie pilotażu? Zgłoś się do naszego aeroklubu, porozmawiaj z instruktorami. Otrzymasz niezbędne informacje o szkoleniu, badaniach, terminach i finansowaniu.

Wymagania wstępne

Kandydat przystępujący do szkolenia w celu uzyskania licencji pilota szybowcowego SPL lub pilota szybowcowego rekreacyjnego LAPL(S) musi:

 • w dniu pierwszego samodzielnego wylotu mieć ukończone 14 lat,
 • posiadać orzeczenie lekarskie co najmniej:
  • na potrzeby LAPL w przypadku ubiegania się o licencję pilota szybowcowego rekreacyjnego LAPL(S)
  • co najmniej 2 klasy w przypadku ubiegania się o licencję pilota szybowcowego SPL lub musi zostać zapoznany (potwierdzając fakt zapoznania się podpisanym własnoręcznie stosownym oświadczeniem) z wymogiem posiadania właściwego orzeczenia lekarskiego nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia.

Wymagania krajowe i wymagania dodatkowe OSL-AROW:

 • kandydaci którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą przekazać do OSL-AROW wypełnione i podpisane (w obecności notariusza) oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów zawierające ich zgodę na szkolenie lotnicze w zakresie do licencji SPL lub LAPL(S).

Szkolenie teoretyczne

Pierwsza część, teoretyczna, obejmuje cykl wykładów poświęconych wiedzy lotniczej. Wykłady odbywają się w sali wykładowej w budynku aeroklubu, w trybie weekedowym i trwa około dwóch miesięcy. Szkolenie teoretyczne kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym wiedzę kandydata.

Szkolenie obejmuje następujące dziedziny lotnictwa:

 1. Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego
 2. Człowiek – możliwości, ograniczenia
 3. Meteorologia
 4. Łączność
 5. Zasady lotu
 6. Procedury operacyjne
 7. Wykonanie i planowanie lotu
 8. Ogólna wiedza o statku powietrznym
 9. Nawigacja

Szkolenie praktyczne

Warunkiem dopuszczenia do szkolenia praktycznego jest zaliczenie egzaminu z wiedzy teoretycznej. Loty szkoleniowe w naszym ośrodku odbywają się na dwumiejscowych laminatowych szybowcach typu Puchacz i drewnianych typu Bocian. Starty odbywają się za samolotem lub wyciągarką szybowcową. Praktyczne szkolenie szybowcowe trwa kilka tygodni, w zależności od warunków atmosferycznych oraz dyspozycyjności ucznia pilota. Uczeń ustala z instruktorem dogodne dla siebie terminy lotów, tak aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym i odpowiadającym mu terminie.

W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa loty szkoleniowe są wykonywane w możliwie spokojnych warunkach atmosferycznych co jest możliwe we wczesnych godzinach rannych (5-10) i popołudniowych (17-20).

Szkolenie za wyciągarką

Najtańszy rodzaj szkolenia szybowcowego. W jego ramach uczeń pilot odbywa minimum 40 lotów z instruktorem oraz 10 samodzielnie. Koszt takiego szkolenia to 2990 PLN.

Szkolenie kończy się uzyskaniem III klasy wyszkolenia przez ucznia-pilota szybowcowego z uprawnieniem do startu za wyciągarką. Po jej uzyskaniu rozpoczyna się dalsze szkolenie do licencji pilota szybowcowego. Licencję można uzyskać po wylataniu 15-ciu godzin, wykonaniu przelotu 100 km z instruktorem lub 50km samodzielnie oraz zdaniu egzaminu państwowego.

Szkolenie na holu za samolotem

Szkolenie przebiega podobnie jak w przypadku szkolenia za wyciągarką. W jego ramach uczeń – pilot odbywa minimum 25 lotów z instruktorem oraz 10 samodzielnie.  Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnień ucznia-pilota szybowcowego z uprawnieniem do startu za samolotem.

 

Dodatkowe Informacje

Telefon kontaktowy – 324218426, 530565201
email: wyszkolenie@aeroklub.rybnik.pl biuro@aeroklub.rybnik.pl


Sprawdź Ceny i opłaty w roku 2017