• Kamery Online
  • Kamery Online
  • Kamery Online
  • Subcribe to Our RSS Feed

Składki członkowskie 2021

mar 1, 2021   //   autor eprg -rybnik   //   Aktualności

Wysokość opłat oraz składek członkowskich na rok 2021 przedstawia się następująco:

  • Opłata członkowska AROW dla członka stowarzyszonego powyżej 23 roku życia – 420 PLN
  • Opłata członkowska AROW dla członka stowarzyszonego do 23 roku życia włącznie – 260 PLN
  • Składka członka zwyczajnego powyżej 23 roku życia – 620 PLN (AROW+AP)
  • Składka członka zwyczajnego do 23 roku życia włącznie – 460 PLN (AROW+AP)

Prosimy o opłacenie składek jednorazowo do dnia 31 marca na konto bankowe Aeroklubu – 85 1050 1344 1000 0004 0033 7648

Uwaga! Składki muszą być opłacone przed rozpoczęciem czynności lotniczych i formalnych (KWT, KTP, zaświadczenia, dokumentacje).

Comments are closed.