• Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Subcribe to Our RSS Feed

Termin zgromadzenia walnego

maj 8, 2016   //   autor eprg -rybnik   //   Aktualności

Pragniemy powiadomić wszystkich członków Aeroklubu ROW o zbliżających się Obradach Walnego Zgromadzenia. Termin obrad wyznaczono na dzień 22.05.2016(niedziela), na godzinę 17:00- pierwszy termin oraz na godzinę 17:15 – drugi termin.

Miejsce spotkania: sala wykładowa Lotnisko Gotartowice

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu ROW zwołanego na dzień 22 maja 2016. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

 1. Wybór komisji mandatowej
 2. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta Walnego Zgromadzenia.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad WZ.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu Aeroklubu ROW za rok 2015.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Aeroklubu ROW.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu ROW.
 9. Dyskusja na temat złożonych sprawozdań.
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Zarządu Aeroklubu ROW.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Serdecznie zapraszamy

Comments are closed.