• Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Subcribe to Our RSS Feed

Ubezpieczenia NNW

mar 17, 2022   //   autor eprg -rybnik   //   Aktualności

Osoby zainteresowane przystąpieniem do grupowego ubezpieczenia NNW, prosimy o opłacenie składki do końca marca. Koszt w wersji podstawowej 51 PLN, wyższe ubezpieczenie – wysokość składki zgodnie z warunkami podanymi poniżej.

Przedmiot ubezpieczenia – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (PZU SPORT)
Podstawa prawna:
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU NNW – ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/319/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.
Forma ubezpieczenia – zbiorowe
Czas ochrony – ograniczony + droga, wykonywanie czynności lotniczych (podczas zawodów, pokazów, treningów doskonalenia, szkolenia), udział w szkoleniu, konferencji.
Klasa ryzyka – uprawianie sportów lotniczych

Warunki programu:

 • w roli ubezpieczającego występuje Aeroklub, stowarzyszenie lotnicze, a ubezpieczonym jest konkretny sportowiec (zawodnik),
 • okres odpowiedzialności minimum od dnia następnego po zgłoszeniu, polisy roczne,
 • czas ochrony ograniczony + droga, 5 klasa ryzyka, 1 wariant trwałego uszczerbku,
 • Zakres terytorialny – Świat
 • składki:
  SU 20 000 –składka 51 zł
  SU 40 000 – składka 209 zł
  SU 60 000 – składka 432 zł
  SU 100 000 – składka 758 zł

Comments are closed.