• Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Subcribe to Our RSS Feed

Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu ROW

cze 10, 2023   //   autor eprg -rybnik   //   Aktualności

Informujemy, że został ustalony termin Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu ROW.
Termin obrad wyznaczono na dzień 25.06.2023 (niedziela), na godzinę 15:00, termin rezerwowy godz. 15:15.

Miejsce spotkania: sala wykładowa w hangarze, Lotnisko Gotartowice.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu ROW.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zgromadzenia Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przyjęcie porządku obrad.
 9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu ROW z działalności Aeroklubu ROW za 2022 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu ROW za 2022 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu ROW za 2022 rok.
 12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Aeroklubu ROW z działalności Zarządu za rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu ROW za rok 2022
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022
 16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
 17. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 18. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków.
 19. Zamknięcie obrad

Comments are closed.