• Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Subcribe to Our RSS Feed
Przeglądaj "Aktualności"

Opłata za składki

kwi 26, 2019   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Osobom, które do tej pory nie opłaciły składek członkowskich, ubezpieczenia NNW czy KWT przypominamy, że opłaty te są wymagane do wykonywania lotów. Wpłaty dokonujemy na konto bankowe Aeroklubu w wysokości 51 zł tytułem ubezpieczenia NNW, 20 zł tytułem KWT 2019 i składek zgodnie z tabelą zawartą w zakładce Info/cennik. Egzaminy KWT zostaną udostępnione w e-chronometrażu. W przypadku utraty loginu/hasła do e-chronometrażu proszę o kontakt email z wyszkoleniem.

Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu

kwi 13, 2019   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Pragniemy powiadomić wszystkich członków Aeroklubu ROW o zbliżających się Obradach Walnego Zgromadzenia. Termin obrad wyznaczono na dzień 27.04.2019 (sobota), na godzinę 18:00, termin rezerwowy godz. 18:15.

Miejsce spotkania: sala wykładowa w hangarze, Lotnisko Gotartowice.

PORZĄDEK OBRAD Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu ROW obradującego w Rybniku w dniu 27 kwietnia 2019 roku

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu ROW.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zgromadzenia Członków oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przyjęcie porządku obrad.
 9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu ROW z działalności Aeroklubu ROW za 2018 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu ROW za 2018 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu ROW za 2018 rok.
 12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Aeroklubu ROW z działalności
  Zarządu za rok 2018.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu ROW za rok 2018
 15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 17. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków.
 18. Zamknięcie obrad

Konferencja Lotno-Techniczna dla pilotów i instruktorów

mar 8, 2019   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

W dniu 15.03.2019 r. (piątek) o godzinie 18.00 w sali wykładowej odbędzie się Konferencja Lotno-Techniczna, KWT dla pilotów oraz odprawa instruktorów latających na w Rybniku.
Program konferencji:
1. Konferencja Bezpieczeństwa Lotniczego – omówienie wybranych zdarzeń lotniczych (wypadki, poważne incydenty, incydenty, zdarzenia inne) z kraju oraz w EPRG.
2.Przeglądy przedlotowe, wypełnianie PDT zasady eksploatacji statków powietrznych.

Serdecznie zapraszamy.

Zawody modeli balonów dla dzieci i młodzieży

lut 25, 2019   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

W niedzielę 3 marca zapraszamy na lotnisko, gdzie odbędą się zawody modeli balonów. W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 14. Dla zwycięzców puchary i dyplomy, nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji ani wpisowego. Można przynieść swoje modele balonów lub wypożyczyć na miejscu.  Zawody rozgrywane są pod patronatem Aeroklubu ROW.
Początek zawodów o godzinie 10:00, zbiórka przy lotniskowym „Bistro Podniebienie”
Zapraszamy!

 

Rozpoczęcie szkoleń – Spotkanie organizacyjne

lut 20, 2019   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

W niedzielę 24 lutego o godzinie 16:00 w sali wykładowej na lotnisku odbędzie się spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych szkoleniami do licencji szybowcowej i samolotowej.
Zgłoszenia na kursy przyjmujemy do 22 lutego (piątek) do godziny 14:00.

Terminy rozpoczęcia kursów

lut 10, 2019   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Kursy teoretyczne do licencji szybowcowej SPL, samolotowej PPL, LAPL i świadectwa kwalifikacji UAP rozpoczną się w sobotę 2 marca. Tydzień wcześniej (wkrótce podamy dokładną datę i godzinę) w sali szkoleniowej na lotnisku odbędzie się spotkanie organizacyjne.

Uwaga! Nabór na kursy ciągle trwa i zakończy się 22 lutego. Wszystkich zainteresowanych podjęciem szkoleń zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami kursów i nadesłania formularzy zgłoszeniowych –

Emerytura Szefa

lut 8, 2019   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Po 50-ciu latach pracy zawodowej w lotnictwie, Wiesław Dziuba postanowił przejść na emeryturę. Blisko 20 lat przepracował w Aeroklubie ROW, gdzie przez większość czasu pełnił funkcję Szefa Wyszkolenia. Tak wspomina, w telegraficznym skrócie, przebieg swojej kariery:

Pracę zawodową w lotnictwie rozpocząłem w czerwcu 1969 roku w Aeroklubie ROW Rybnik. Początkowo, krótko, jako instruktor szybowcowy, a następnie jako Szef Wyszkolenia do marca 1980 roku. W 1974 roku zaliczyłem 3 miesiące latania w Egipcie jako agro-pilot. 17 marca 1980 roku rozpocząłem pracę w PLL LOT. Latałem na samolotach An-24, Ił-18, Boeing-737 i 15 lat na samolotach Boeing-767. Ostatni lot w PLL LOT wykonałem 30.09.2010 na trasie Chicago – Warszawa. W lutym 2011 ponownie rozpocząłem pracę w Aeroklubie ROW jako Szef Wyszkolenia.

Panie Wieśku, dziękujemy za wszystkie lata wspólnie spędzone na lotnisku i pracę włożoną w rozwój rybnickiego Aeroklubu! Życzymy dużo zdrowia i do zobaczenia na lotnisku.

„Dopóki zdrowie pozwoli, dopóki będą chęci do latania, będę latał”

Trwa nabór na kursy samolotowe i szybowcowe

sty 11, 2019   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego zaprasza na szkolenia szybowcowe do licencji SPL i LAPL(S) oraz samolotowe do licencji PPL(A),  LAPL(A) oraz świadectwa kwalifikacji UAP. Aktualnie prowadzimy zapisy na kursy, które rozpoczną się w lutym/marcu 2019r (dokładny termin wkrótce podamy).

 

spe

Szkolenie młodzieży jest dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego.

Kurs podstawowy do licencji pilota szybowcowego (teoria i praktyka) SPL i LAPL(S)

W trakcie szkolenia u nas zdobędziesz podstawową wiedzę niezbędną do wykorzystania w przyszłej karierze pilota, mechanika, technika, konstruktora, inżyniera lotniczego. Szkolenie szybowcowe może być dla Ciebie pierwszym krokiem w wielkiej karierze lotniczej. Pozwoli zweryfikować predyspozycje do wykonywania zawodu pilota, a jako przyszłemu mechanikowi czy inżynierowi lotniczemu pozwoli zdobyć wiedzę i zrozumieć wiele zasad i mechanizmów rządzących w lotnictwie.

Szkolenie podstawowe to około dwumiesięczny okres szkolenia teoretycznego (56 godzin wykładów w systemie weekendowym) i drugi miesiąc praktyki – w tym czasie uzyskasz III klasę wyszkolenia szybowcowego i będziesz mógł się poszczycić pierwszymi dziesięcioma lotami samodzielnymi. Kolejny etap szkolenia w życiu szybownika to zdobycie licencji. Ten okres trwa około roku, w trakcie którego będziesz zdobywał kolejne uprawnienia niezbędne do uzyskania licencji pilota szybowcowego. Licencja umożliwi Ci bez nadzoru instruktora pilotowanie szybowców, szybowców z napędem a po odbyciu dodatkowego szkolenia także pilotowanie motoszybowców.

Wymagania wstępne

Kandydat przystępujący do szkolenia w celu uzyskania licencji pilota szybowcowego SPL lub pilota szybowcowego rekreacyjnego LAPL(S) musi:

 • w dniu pierwszego samodzielnego wylotu mieć ukończone 14 lat,
 • posiadać orzeczenie lekarskie:
  • co najmniej 2 klasy w przypadku ubiegania się o licencję pilota szybowcowego SPL lub musi zostać zapoznany (potwierdzając fakt zapoznania się podpisanym własnoręcznie stosownym oświadczeniem) z wymogiem posiadania właściwego orzeczenia lekarskiego nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia,
  • orzeczenie LAPL w przypadku ubiegania się o licencję pilota szybowcowego rekreacyjnego LAPL(S)

Lista lekarzy orzeczników, u których można wykonać niezbędne badania, oraz zakres badań.

Wymagania krajowe i wymagania dodatkowe OSL-AROW:

 • kandydaci którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą przekazać do OSL-AROW wypełnione i podpisane (w obecności notariusza) oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów zawierające ich zgodę na szkolenie lotnicze w zakresie do licencji SPL lub LAPL(S).

Szkolenie teoretyczne

Pierwsza część, teoretyczna, obejmuje cykl wykładów poświęconych wiedzy lotniczej. Wykłady odbywają się w sali wykładowej w budynku aeroklubu, w trybie weekendowym i trwa około dwóch miesięcy. Szkolenie teoretyczne kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym wiedzę kandydata.

Szkolenie obejmuje następujące dziedziny lotnictwa:

 1. Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego
 2. Człowiek – możliwości, ograniczenia
 3. Meteorologia
 4. Łączność
 5. Zasady lotu
 6. Procedury operacyjne
 7. Wykonanie i planowanie lotu
 8. Ogólna wiedza o statku powietrznym
 9. Nawigacja
 10. Ogólne bezpieczeństwo lotów
 11. System zarządzania bezpieczeństwem

Szkolenie praktyczne

Warunkiem dopuszczenia do szkolenia praktycznego jest zaliczenie egzaminu z wiedzy teoretycznej. Loty szkoleniowe w naszym ośrodku odbywają się na dwumiejscowych laminatowych szybowcach typu Puchacz i drewnianych typu Bocian. Starty odbywają się za samolotem lub wyciągarką szybowcową.

W ramach szkolenia praktycznego realizowane są zadania wg Programu szkolenia m.in.: start za wyciągarką, nauka lotu po prostej, technika zakrętów, lądowania, budowa kręgu nadlotniskowego, sytuacje niebezpieczne podczas startu, wyprowadzanie z korkociągu, loty sprawdzające, loty samodzielne. Praktyczne szkolenie szybowcowe trwa kilka tygodni, w zależności od warunków atmosferycznych oraz dyspozycyjności ucznia pilota. Uczeń ustala z instruktorem dogodne dla siebie terminy lotów, tak aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym i odpowiadającym mu terminie.

W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa loty szkoleniowe są wykonywane w możliwie spokojnych warunkach atmosferycznych co jest możliwe we wczesnych godzinach rannych (5-10) i popołudniowych (17-20).

Szkolenie za wyciągarką

Najtańszy rodzaj szkolenia szybowcowego. W jego ramach uczeń pilot odbywa minimum 40 lotów z instruktorem oraz 10 samodzielnie.

Szkolenie kończy się uzyskaniem III klasy wyszkolenia przez ucznia-pilota szybowcowego z uprawnieniem do startu za wyciągarką. Po jej uzyskaniu rozpoczyna się dalsze szkolenie do licencji pilota szybowcowego. Licencję można uzyskać po wylataniu 15-ciu godzin, wykonaniu przelotu 100 km z instruktorem lub 50km samodzielnie oraz zdaniu egzaminu państwowego.

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem?
Wypełnij formularz i prześlij go do nas mailem
Skontaktujemy się z Tobą przed rozpoczęciem kursu by uzgodnić szczegóły.

Masz pytania, wątpliwości, chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej?
Pytaj śmiało, jesteśmy do Twojej dyspozycji
biuro@aeroklub.rybnik.pl , tel. – 32 4218426, 530 565 201, 324218189

CENNIK KURSU PODSTAWOWEGO SZYBOWCOWEGO

PODSTAWOWE SZKOLENIE SZYBOWCOWE ZA WYCIĄGARKĄ (DO 40 LOTÓW Z INSTRUKTOREM, 10 LOTÓW SAMODZIELNYCH)

Szkolenia teoretyczne, stacjonarne w siedzibie Aeroklubu ROW
dla osób urodzonych w roku 2001 i później 399* PLN
dla osób urodzonych w latach 1999 – 2000 580* PLN
dla osób urodzonych w roku 1998 i wcześniej 780 PLN
Szkolenie podstawowe metodą e-learning – SPL, LAPL(S) – Szkoła lotnicza AVIONER avioner.pl
Szkolenie praktyczne
dla osób urodzonych w roku 2001 i później 1999* PLN
dla osób urodzonych w latach 1999 – 2000 2300* PLN
dla osób urodzonych w roku 1998 i wcześniej 3300 PLN
* – cena obowiązuje tylko w przypadku zakupu pełnego kursu (teoria + praktyka). Przy zakupie tylko kursu teoretycznego lub praktycznego obowiązuje cena jak dla osób urodzonych w roku 1998 i wcześniej.

Kurs podstawowy do licencji pilota samolotowego (teoria i praktyka) PPL(A) i LAPL(A)

Celem szkoleń jest uzyskanie przez ucznia-pilota praktycznych umiejętności wykonywania wszystkich czynności lotniczych pilota na ziemi i w locie w zakresie i na poziomie wymaganym do wydania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) lub licencji pilota lekkich samolotów LAPL(A). Kurs teoretyczny to 100 godzin wykładów w systemie weekendowym, które odbywają się na lotnisku naszego Aeroklubu, w sali wykładowej. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej, rozpoczyna się część praktyczna, w czasie której uczniowie ustalają z instruktorem dogodne dla siebie terminy lotów, tak aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym i odpowiadającym im terminie.

Wymagania wstępne

Kandydat przystępujący do szkolenia w celu uzyskania licencji pilota szybowcowego PPL lub pilota rekreacyjnego LAPL(A) musi:

 • w dniu pierwszego samodzielnego wylotu mieć ukończone 16 lat,
 • posiadać orzeczenie lekarskie:
  • co najmniej 2 klasy w przypadku ubiegania się o licencję pilota PPL lub musi zostać zapoznany (potwierdzając fakt zapoznania się podpisanym własnoręcznie stosownym oświadczeniem) z wymogiem posiadania właściwego orzeczenia lekarskiego nie później niż przed dniem wykonania pierwszego lotu samodzielnego,
  • orzeczenie LAPL w przypadku ubiegania się o licencję pilota rekreacyjnego LAPL(A)

Lista lekarzy orzeczników, u których można wykonać niezbędne badania, oraz zakres badań.

Wymagania krajowe i wymagania dodatkowe OSL-AROW:

 • kandydaci którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą przekazać do OSL-AROW wypełnione i podpisane (w obecności notariusza) oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów zawierające ich zgodę na szkolenie lotnicze w zakresie do licencji PPL lub PPL(A).

Szkolenie teoretyczne

Pierwsza część, teoretyczna, obejmuje cykl wykładów poświęconych wiedzy lotniczej. Wykłady odbywają się w sali wykładowej w budynku aeroklubu, w trybie weekendowym i trwa około dwóch miesięcy. Szkolenie teoretyczne kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym wiedzę kandydata. Zaliczenie egzaminu jest warunkiem koniecznym by przejść do części praktycznej.

Szkolenie obejmuje następujące dziedziny lotnictwa:

 1. Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego
 2. Człowiek – możliwości, ograniczenia
 3. Meteorologia
 4. Łączność
 5. Zasady lotu
 6. Procedury operacyjne
 7. Wykonanie i planowanie lotu
 8. Ogólna wiedza o statku powietrznym
 9. Nawigacja
 10. Ogólne bezpieczeństwo lotów
 11. System zarządzania bezpieczeństwem

Szkolenie praktyczne

Loty szkoleniowe w naszym ośrodku odbywają się na samolocie Cessna 172C. Uczniowie umawiają się na loty indywidualnie,  bezpośrednio z instruktorem prowadzącym ustalając dogodne dla siebie terminy lotów, tak aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym i odpowiadającym im terminie. Terminy rozpoczęcia szkolenia praktycznego dla osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego do PPL(A) ustalamy indywidualnie.

Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) musi wykonać co najmniej 45 godzin lotu ogółem jako pilot samolotów:

 • minimum 25 godzin podczas lotów z instruktorem,
 • minimum 10 godzin podczas lotów samodzielnych pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż lotnisko odlotu.

Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota lekkich statków powietrznych na samoloty LAPL(A) musi wykonać co najmniej 30 godzin szkolenia w locie na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, w tym co najmniej:

 • minimum 15 godzin szkolenia w locie z instruktorem na klasie statku powietrznego, jaka będzie użyta do przeprowadzenia egzaminu praktycznego,
 • minimum 6 godzin podczas lotów samodzielnych pod nadzorem, w tym co najmniej 3 godziny czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 150 km (80 mil morskich), podczas którego wykonać 1 lądowanie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko odlotu.

Do czego upoważnia licencja LAPL ?

Posiadacz licencji LAPL jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy (PIC) w operacjach niekomercyjnych na odpowiedniej kategorii statku powietrznego – czyli w naszym przypadku samoloty albo szybowce.

Posiadacz licencji samolotowej LAPL(A) jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy samolotów jednosilnikowych tłokowych lądowych lub motoszybowców turystycznych o maksymalnej poświadczonej masie startowej 2000 kg lub mniej, przewożących maksymalnie 3 pasażerów, w taki sposób, że na pokładzie statku powietrznego nigdy nie znajdują się więcej niż 4 osoby, czyli w praktyce obejmuje to wszystkie 2 i 4 miejscowe samoloty, w tym także samoloty ultralekkie.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?
Wypełnij formularz i prześlij go do nas mailem
Skontaktujemy się z Tobą przed rozpoczęciem kursu by uzgodnić szczegóły.


PODSTAWOWE SZKOLENIE SAMOLOTOWE – PPL(A), LAPL(A)

Szkolenie teoretyczne
Szkolenie stacjonarne w siedzibie Aeroklubu ROW 1350 PLN
Szkolenie podstawowe metodą e-learning – PPL(A), LAPL(A) – Szkoła lotnicza AVIONER avioner.pl
Szkolenie praktyczne
Szkolenie praktyczne do licencji PPL(A) – 45 godzin nalotu napisz
Szkolenie praktyczne do licencji LAPL(A) – 30 godzin nalotu napisz

Masz pytania, wątpliwości, chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej?
Pytaj śmiało, jesteśmy do Twojej dyspozycji
biuro@aeroklub.rybnik.pl , tel. – 32 4218426, 530 565 201, 324218189

Składki członkowskie na rok 2019

sty 9, 2019   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Wysokość opłat oraz składek członkowskich na rok 2019 przedstawia się następująco:

 • Opłata członkowska AROW dla członka stowarzyszonego powyżej 23 roku życia – 400 PLN
 • Opłata członkowska AROW dla członka stowarzyszonego do 23 roku życia włącznie – 240 PLN
 • Składka członka zwyczajnego powyżej 23 roku życia – 600 PLN (AROW+AP)
 • Składka członka zwyczajnego do 23 roku życia włącznie – 440 PLN (AROW+AP)

Prosimy o opłacenie składek jednorazowo do dnia 31 marca na konto bankowe Aeroklubu – 85 1050 1344 1000 0004 0033 7648
Składki muszą być opłacone przed rozpoczęciem czynności lotniczych i formalnych (KWT, KTP, zaświadczenia, dokumentacje).

Foka znowu w powietrzu

gru 21, 2018   //   by eprg -rybnik   //   Aktualności

Po kilkunastu latach przerwy, 20 grudnia Foka znowu pojawiła się na rybnickim niebie. Tego dnia Jan Pietrzykowski, główny inicjator akcji remontu szybowca, dokonał oblotu technicznego, który zakończył proces rejestracji szybowca w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
Przygotowania do uruchomienia Foki trwały długo. Zaczęło się od gromadzenia środków finansowych na odkupienie szybowca od właściciela i wykonanie niezbędnych prac technicznych, które zostały wykonane w warsztacie Jerzego Biskupa na zboczu góry Żar. Następnie została skompletowana dokumentacja techniczna i pozwolenia niezbędne do uzyskania świadectwa rejestracji. Oblot techniczny to kolejny krok do powrotu szybowca na stałe w szeregi floty rybnickiego Aeroklubu. Po dopełnieniu wszystkich formalności „papierkowych”, Foka będzie do dyspozycji dla naszych pilotów.

Gratulacje i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w projekt remontu tego wyjątkowego szybowca.

 

Szybowiec Foka

Strony:«1...78910111213...26»