• Kamery Online
  • Kamery Online
  • Kamery Online
  • Subcribe to Our RSS Feed

Pogoda Lotnisko Rybnik Gotartowice – Min i Max

[insert_php]
require_once(„pogoda/cumuluswebtags.php”);
[/insert_php]

Aktualne warunki | Wskaźniki | Wczoraj | Min i Max | Wykresy


Zapis danych od dnia 1.04.2011. Na stronie widoczne są skrajne wartości rejestrowane od tego dnia.

Temperatura i wilgotność
Najwyższa temperatura [insert_php] echo $tempH;[/insert_php] [insert_php] $tempunit;[/insert_php] [insert_php] echo $TtempH;[/insert_php]
Najniższa temperatura [insert_php] echo $tempL;[/insert_php] [insert_php] $tempunit;[/insert_php] [insert_php] echo$TtempL;[/insert_php]
Najniższa temperatura indeksu wychładzania [insert_php] echo $wchillH;[/insert_php] [insert_php] $tempunit;[/insert_php] [insert_php] echo $TwchillH;[/insert_php]
Opady
Najwyższy wskaźnik opadów [insert_php] echo $rrateM;[/insert_php] [insert_php] echo $rainunit; echo „/godzinę”;[/insert_php] [insert_php] echo $TrrateM;[/insert_php]
Największy godzinny opad [insert_php] echo $rfallhH;[/insert_php] [insert_php] echo $rainunit;[/insert_php] [insert_php] echo $TrfallhH;[/insert_php]
Najwyższy dzienny opad [insert_php] echo $rfallH;[/insert_php] [insert_php] echo $rainunit;[/insert_php] [insert_php] echo $TrfallhH;[/insert_php]
Najwyższy miesięczny opad [insert_php] echo $rfallmH;[/insert_php] [insert_php] echo $rainunit;[/insert_php] [insert_php] echo $TrfallmH;[/insert_php]
Wiatr
Najmocniejszy podmuch [insert_php] echo $gustM;[/insert_php] [insert_php] echo $windunit;[/insert_php] [insert_php] echo $TgustM;[/insert_php]
Największa prędkość (średnia) [insert_php] echo $wspeedH;[/insert_php] [insert_php] echo $windunit;[/insert_php] [insert_php] echo $TwspeedH;[/insert_php]
Ciśnienie
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza [insert_php] echo $pressL;[/insert_php] [insert_php] echo $pressunit;[/insert_php] [insert_php] echo $TpressL;[/insert_php]
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) [insert_php] echo $pressH;[/insert_php] [insert_php] echo $pressunit;[/insert_php] [insert_php] echo $TpressH;[/insert_php]

Aktualne warunki | Wskaźniki | Wczoraj | Min i Max | Wykresy


[insert_php] Echo „Szerokość ” . $latitude; Echo ”    Długość ” . $longitude; Echo ”    Wysokość ” . $altitude; Echo „npm”; [/insert_php]

Pogoda z lotniska Rybnik Gotartowice na Wunderground.com

Odczyty pochodzą ze stacji: [insert_php] echo $stationtype;[/insert_php].
Aktualizacja danych [insert_php] echo $update;[/insert_php]

powered by
Cumulus
v [insert_php]echo $version; echo $build;[/insert_php]